Podpisanie umowy w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych

Podpisanie umowy w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych (fot. I. Koptoń-Ryniec/Biuletyn PW)

W dniu 22 marca 2016 roku podpisano umowę o współpracy między Politechniką Warszawską, CEZAMAT PW Sp. z o.o. oraz Creotech Instruments S.A. Celem umowy jest stworzenie partnerstwa, służącego trójstronnemu wykorzystaniu doświadczeń i pozycji oraz potencjału badawczego i dorobku naukowego w dziedzinie technik kosmicznych i satelitarnych.

Współpraca między Politechniką Warszawską, CEZAMAT PW i Creotech Instruments obejmować będzie między innymi utworzenie wspólnej bazy badawczej, laboratoryjnej oraz wytwórczej dla prowadzenia projektów w zakresie technik kosmicznych i satelitarnych oraz wspólne prowadzenie prac wdrożeniowych i innowacyjnych, mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników prac badawczych, realizowanych w ramach umowy. Partnerzy będą także wymieniać się wiedzą, organizować szkolenia, seminaria i spotkania ekspertów oraz prowadzić spójną politykę informacyjną.

Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisał Rektor prof. Jan Szmidt. Sygnatariuszami ze strony CEZAMAT PW Sp. z o.o. byli: Mariusz Wielec, Prezes Zarządu i prof. Romuald Beck, Wiceprezes Zarządu ds. naukowych, natomiast ze strony Creotech Instruments S.A.: Grzegorz Brona, Prezes Zarządu i Mariusz Andrzejczak, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

Łączenie wysiłków twórczych naukowców i przedstawicieli przemysłu zawsze daje znakomite rezultaty. Zawarta dzisiaj umowa o współpracy między naszymi instytucjami z pewnością zaowocuje innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, które znajdą zastosowanie w polskiej gospodarce – mówi prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Umowa została podpisana w obecności dr. Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Skotnicki, Dyrektor Konsorcjum CEZAMAT; prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor. ds. Nauki PW; dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW; prof. Jan Szmidt, Rektor PW (fot. Biuletyn PW)

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus