MON nagrodziło prace dyplomowe z Politechniki Warszawskiej

Satelita z Ziemią w tle (fot. Pixabay)

W konkursie "Kosmos i Autonomia" wybrano najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i rozprawy doktorskie dotyczące technologii, inżynierii kosmicznej i satelitarnej, a także systemów autonomicznych. Wśród laureatów znalazło się aż czterech autorów związanych z Politechniką Warszawską.

W ramach zorganizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu wyróżniono prace o potencjale wdrożeniowym, dające możliwość wykorzystania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Ich tematyka to:

  • wykorzystanie technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej w obszarze obserwacji Ziemi, budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie;
  • systemy autonomiczne pozwalające optymalizować zaangażowanie personelu w niebezpiecznych warunkach.

Wszystkie opracowania, które przeszły proces weryfikacji formalnej, zostały ocenione przez podwójny zespół specjalistów – ekspertów wojskowych i naukowych mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w obszarach, których dotyczy konkurs.

  • W kategorii I za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej II nagrodę zdobył Damian Kaniewski za pracę magisterską pt. „Symulacja propagacji frontu spalania w silniku rakietowym na stały materiał pędny z wykorzystaniem metody poziomic” napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Jana Kindrackiego.
  • W kategorii II za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych II nagrodę otrzymał Michał Klapo-Malczyk za pracę magisterską pt. „Analiza numeryczna sterowanego lotu pocisku rakietowego” napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Jana Kindrackiego.
  • W kategorii III za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej I nagrodę zdobył Dawid Kuchta, autor rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka. Laureatem II miejsca w tej samej kategorii został Artur Gromek, autor rozprawy doktorskiej pt. „Niekoherentne metody wykrywania zmian w obrazach radarowych” napisanej pod kierunkiem prof. nzw. dr. hab. inż. Jacka Misiurewicza.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus