Politechnika Rzeszowska zrealizuje projekt edukacyjny nt. lotniczej historii regionu Bieszczadów

Studenci Politechniki Rzeszowskiej

Jak przedstawia się lotnicza historia regionu? M.in tego będzie można dowiedzieć się z wyników badań przeprowadzanych przez młodzież z podkarpackich szkół, która weźmie udział w projekcie edukacyjnym pn. "Badania warunków termicznych do lotów szybowcowych na terenie Bieszczadów". Projekt od września br. będzie realizować, wspólnie z partnerami Politechnika Rzeszowska.

W ramach realizacji przedsięwzięcia "Ścieżki Kopernika", Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka przyznała dla "Konsorcjum popularyzacji badań naukowych naukowych - BAKCYL" środki finansowe (w kwocie 198 900, 00 zł) na realizację projektu pn. "Badania warunków termicznych do lotów szybowcowych na terenie Bieszczadów."  W skład w/w konsorcjum wchodzą: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" oraz Fundacja Wspierania Edukacji. Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych mających na celu odszukanie w rejonie Bieszczadów miejsc związanych z lotniczą historią regionu oraz opracowanie lotniczego przewodnika turystycznego.Uczestnicy projektu - młodzież w wieku szkoły średniej - zaprojektują lotnicze trasy turystyczne przeznaczone dla pilotów szybowcowych, którzy odwiedzają ośrodki szybowcowe w tym regionie. Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarym - łączy w sobie badania naukowe z dziedzin technicznych (lotnictwo), nauk ścisłych (statystyka, matematyka), a także m.in. z historii. Ma zaszczepić w młodych ludziach chęć poznawania świata i prowadzenia działań naukowych, a także pomóc dokonać właściwego wyboru szkoły wyższej i zawodu. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni spośród uczniów I klas liceów ogólnokształcących oraz I i II klas techników z całego województwa. W drodze otwartego konkursu zostanie wyłoniona jedna zwycięska klasa uczniów. Na poszczególnych etapach projektu uczestnicy będą m.in brać udział w warsztatach ze statystyki matematycznej i analizować ankiety. Dowiedzą się też jak przygotować tekst do druku co pozwoli na odpowiednie zredagowanie materiałów z badań pod druk kończącej projekt broszury.

W programie przewidziane są także spotkania w Akademickim Ośrodku Szybowcowym (AOS) w Bezmiechowej, który - oprócz społeczności lokalnej - będzie wspierał uczestników projektu m.in. w odnajdywaniu ciekawych miejsc związanych z historią lotnictwa oraz w przeprowadzaniu badań nad powietrznymi szlakami turystycznymi. - Na Podkarpaciu do dziś są tereny gdzie spoczywają np. szczątki wraków samolotów z II Wojny Światowej, które wymagają dokumentacji. Ponadto w ramach projektu uczniowie będą też mogli - wspólnie z pracownikami Akademickiego Ośrodka Szybowcowego - oblatywać szybowcami wybrane trasy szybowcowe, które są w posiadaniu Politechniki Rzeszowskiej. - mówi dr inż. Tomasz Rogalski, dyrektor AOS w Bezmiechowej. Ostatnim etapem projektu będzie przedstawienie wyników projektu na konferencji naukowej.  

 

Katarzyna Hadała

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus