Nowy pas startowy w Ośrodku Kształcenia Lotniczego na lotnisku EPRJ

Politechnika Rzeszowska

Od 22 listopada 2013 r Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej korzysta z nowej utwardzonej drogi startowej 26-08, usytuowanej na lotnisku EPRJ w Jasionce, w pobliżu lotniska komunikacyjnego EPRZ. Nowy pas startowy powstał w ramach projektu "Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza." 

Dotąd Ośrodek użytkował pas o nawierzchni  naturalnej. Nowa inwestycja OKL z nawierzchnią asfalto - betonową, o wymiarach 900 m x 30 m posiada konstrukcję dwuspadową (tzw. przekrój daszkowy), która  przyspiesza i ułatwia odpływ wody opadowej, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Ponadto pas startowy wyposażony jest w oświetlenia nawigacyjne składające się z lamp krawędziowych, lamp końca i progu drogi startowej. Nawierzchnia jest odpowiednio oznakowana w poziome.

- Jeżeli chodzi o wpływ wprowadzenia do użytku nowego pasa na proces szkolenia, to zwiększyły się znacznie możliwości wykonywania lotów. Część floty OKL użytkowana jest, ze względów eksploatacyjnych,  wyłącznie na pasach utwardzonych. Brak takiego pasa na lotnisku EPRJ, powodował konieczność kołowania na pas betonowy lotniska EPRZ, co znacznie ograniczało ilość lotów w ciągu jednego dnia. Dodatkowo nowy pas, w porównaniu do użytkowanego wcześniej jest równiejszy co pozytywnie wpływa na eksploatację samolotów. - mówi  mgr inż. pil. Maciej Miąskowski, kier. szkolenia OKL.

Dodatkowy pas to ogromna korzyść dla studentów, którzy już od samego początku procesu szkolenia będą  mieli możliwość praktycznego  zapoznawania się z oznakowaniem drogi startowej tak jak na lotniskach komunikacyjnych. 

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus