Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza”

Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza” (fot. Politechnika Rzeszowska)

3 grudnia w Politechnice Rzeszowskiej odbyła się druga w tym roku Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza” połączona z zebraniem Rady Partnerów CZT.

Uczestników konferencji przywitał Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz koordynator CZT AERONET "Dolina Lotnicza" prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa.

Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa wprowadziła uczestników w tematykę konferencji, wskazując jednocześnie na aktualny stan i efekty projektów naukowo – badawczo – rozwojowych we współpracy nauki i przemysłu. Następnie został zaprezentowany program Clean SKy 2. Jest to największy europejski program badawczy rozwijający innowacyjną, najnowocześniejszą technologię, której celem jest zmniejszenie emisji CO2, gazu i poziomu hałasu wytwarzanego przez samoloty. Omówiono również możliwości współpracy w ramach międzynarodowej sieci badawczej COST Action 18203 oraz ofertę badawczą AGH dla lotnictwa.

Podczas wydarzenia poruszono również kwestie potrzeb szkoleniowych w branży lotniczej w ramach projektu I-TRACE Immersive TRAining for aerospaCE, a możliwości współpracy nauki z biznesem przedstawił Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań z Podkarpackiego Centrum Innowacji.

W ramach wydarzenia odbyło się również VIII Forum Współpracy NAUKA – GOSPODARKA, które było okazją m.in. do spotkania partnerów naukowych i przemysłowych oraz przygotowania propozycji do prac grup roboczych.   Na zakończenie konferencji przedstawiono wnioski z dyskusji i prac grup roboczych oraz zebrania Rady Partnerów CZT AERONET „Dolina Lotnicza”.

Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza” stworzone zostało w 2004 r. pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej. Jest to jednostka gospodarcza skupiająca ośrodki naukowe, które prowadząc badania naukowe na światowym poziomie, prace rozwojowe, innowacyjne i wdrożeniowe, działają na rzecz techniki lotniczej.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus