Komunikat Zarządu LOT AMS

LOT Aircraft Maintenance Services

Zarząd LOT Aircraft Maintenance Services informuje, że działające na terenie spółki związki zawodowe, 18 marca 2012 r. o godzinie 24:00, rozpoczęły akcję strajkową. U podstaw protestu leżą wygórowane żądania płacowe, a nie - jak ogłosili strajkujący - aspekty związane z bezpieczeństwem, nadmierną eksploatacją pracowników czy ochroną miejsc pracy.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest indywidualnym dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów. Głównym Klientem LOT AMS są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Jedyne żądanie, skierowane przez przedstawicieli związków zawodowych do Zarządu spółki, dotyczy podwyżki podstawy wynagrodzenia o 2 000 zł netto dla każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. To właśnie koszty związane z wynagradzaniem pracowników są głównymi kosztami, jakie ponosi LOT AMS, dlatego żądanie strajkujących jest niemożliwe do spełnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w LOT AMS, liczone na zasadach GUS, wynosi 6,5 tys. zł brutto. Oznacza to, że jest wyższe od przeciętnego wynagrodzenia krajowego o 3 tys. zł. Uwzględnienie podwyżki, o którą wnioskują związki zawodowe, spowodowałoby podniesienie średniego wynagrodzenia do kwoty ok. 9,8 tys. zł. Średnia zarobków w LOT AMS byłaby aż trzykrotnie wyższa od średniej krajowej. Od momentu powstania spółki, czyli od drugiej połowy 2010 r., zarobki pracowników systematycznie rosną. W 2011 r. udzielono ponad 170 podwyżek na średnią kwotę ponad 670 zł brutto miesięcznie.

W świetle licznych, niezależnych opinii prawnych akcja strajkowa jest nielegalna.

Spółka LOT AMS, mimo strajku, zabezpiecza wykonywanie bieżących prac obsługowych.

Zarząd LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. dodatkowo informuje, że spółka spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa, także z punktu widzenia liczby osób pracujących przy obsłudze technicznej samolotów. Spółka zatrudnia ponad 830 osób. W porównaniu do europejskich baz technicznych jest to wysoki poziom. Wobec tego nie może być mowy o nadmiernej eksploatacji pracowników.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Prasowe PLL LOT S.A.


Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus