V lipcowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

Najnowsze zdarzenia zbadane przez PKBWL:

343/14 (27 marca 2014 r, EPWA). Dotyczy: Przerwania startu samolotu i powrotu na stanowisko postojowe. Informacja o zdarzeniu 343/14

465/14 (17 kwietnia 2014 r, EPWA). Dotyczy: Podejrzenia usterki silnika podczas lotu. Informacja o zdarzeniu 465/14

2097/14 (24 listopada 2014 r, EPWA). Dotyczy: Przekroczenia temperatury EGT (Exhaust Gas Temperature) oraz nieznacznego zwiększenia zużycia paliwa FF (Fuel Flow) na prawym silniku EMB175. Informacja o zdarzeniu 2097/14

2211/14 (17 grudnia 2014 r, EPLL). Dotyczy:  Obrócenie się sterownicy w lewo podczas podejścia do lądowania, na ok. 5NM od progu pasa 25 lotniska EPLL. Informacja o zdarzeniu 2211/14

2268/14 (25 listopada 2014 r., EPWA). Dotyczy: Uszkodzenia poza limitami dwóch łopatek samolotu EMB175. Informacja o zdarzeniu 2268/14

0376/15 (24 marca 2015 r, EPWA). Dotyczy: Stwierdzenia uszkodzenia 4 i 5 stopnia sprężarki HPC EMB170. Informacja o zdarzeniu 376/15

547/15 (16 i 20 kwietnia 2015 r, EPWA). Dotyczy: Pojawienia się ostrzeżenia/flagi na przyrządach: lewe EADI-ostrzeżenie FD, lewe EHSI-ostrzeżenie HDG1, środkowy monitor MFD-ostrzeżenie HDG, prawe RMI-czerwona flaga, prawe ADI-czerwona flaga COMPUTER. Informacja o zdarzeniu 547/15

655/15 (12 kwietnia 2015 r, EPOP). Dotyczy: Incydentu z udziałem skoczka.Informacja o zdarzeniu 655/15

919/15 (6 czerwca 2015 r, EPPZ). Dotyczy: Upadku skoczka tuż za ogrodzeniem lotniska i doznania ciężkich obrażeń ciała. Informacja o zdarzeniu 919/15

1053/15 (17 czerwca 2015 r, Weremień). Dotyczy: Przeciągnięcie skrzydła paralotni i uderzenia w ziemię skutkującego poważnymi obrażeniami kręgosłupa pilota.  Informacja o zdarzeniu 1053/15

1200/15 (1 lipca 2015 r, Darłowo). Dotyczy: Startu z terenu przygodnego i zderzenia wiatrakowca z siatką, a następnie z ziemią.Informacja o zdarzeniu 1200/15

1433/15 (7 lipca 2015 r, Szczyrk). Dotyczy: Odstąpienia od badania zdarzenia. Uchwała 1433/15


947/14 (28 czerwca 2014 r, FIR EPWW). Dotyczy: Wystąpienia pomyłki w odbiorze znaków wywoławczych „CALLSIGN CONFUSION” w TMA EPWA. Informacja o zdarzeniu 947/14

129/15 (1 lutego 2015 r, EPWA). Dotyczy: Pomylenia progu dróg (THR) startowych (RWY) przez operatora lotniskowej służby utrzymania (operator), co doprowadziło do obecności pojazdu na THR aktywnej drogi startowej w trakcie startu samolotu DH8D. Informacja o zdarzeniu 129/15

129/15 english version

830/15 (24 maja 2015 r, EPJL). Dotyczy: Wypadku szybowca SZD-30 Pirat. Informacja o zdarzeniu 830/15

862/15 (31 maja 2015 r, EPKB). Dotyczy: Przyziemienia skoczka wykonane bez przyjęcia właściwej sylwetki. W czasie przyziemienia uczennica doznała poważnych obrażeń ciała. Informacja o zdarzeniu 862/15

863/15 (31 maja 2015 r, EPOM). Dotyczy: Wykonania procedury awaryjnej przez skoczka – wyczepienia czaszy głównej i otwarcia zapasowej. Informacja o zdarzeniu 863/15

865/15 (31 maja 2015 r, EPKP). Dotyczy: Wyczepienia przez skoczka czaszy głównej i otwarcia zapasowej. Informacja o zdarzeniu 865/15

913/15 (5 czerwca 2015 r, EPSK). Dotyczy: Otwarcia zapasowej czaszy spadochronu przez skoczka. Informacja o zdarzeniu 913/15

915/15 (5 czerwca 2015 r, EPNC). Dotyczy: Podczas końcowej fazy podejścia do lądowania uczeń odpuścił linki sterownicze i przyziemił na rozstawione nogi. Podczas przyziemienia doznał lekkich obrażeń ciała. Informacja o zdarzeniu 915/15

918/15 (6 czerwca 2014 r, EPBA). Dotyczy: Wyczepienia przez skoczka czaszy głównej i otwarcia zapasowej. Informacja o zdarzeniu 918/15

969/15 (9 czerwca 2015 r, EPSC). Dotyczy: Zwarcia skutkującego zablokowaniem możliwości pracy obwodu zasilającego oświetlenie krawędziowe DK „A” i „D”. Informacja o zdarzeniu 969/15

1341/15 (12 lipca 2015 r, Pobiednik Wielki k/Krakowa). Dotyczy: Pilocik zwijanej liny wyciągarkowej uniósł się i zaczepił o część ogonową szybowca. Informacja o zdarzeniu 1341/15

1370/15 (16 lipca 2015 r, Łajski, gm. Wielszew). Dotyczy: Zgaśnięcia silnika bez poprzedzajacych oznak niesprawności, zderzenia z drzewami, lądowania awaryjne w terenie przygodnym i kapotażu. Informacja o zdarzeniu 1370/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus