Raport Wstępny nr 561/09 PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Ukazał się Raport Wstępny nr 561/09 Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczący wypadku szybowca SZD-24-4A, FOKA, który zdarzył się w miejscowości Stojanów, w gminie Goszczanów, 25 lipca 2009r. o godz. 14:18. W wyniku wypadku uszkodzeniu uległo prawe skrzydło oraz ukręcony został kadłub w środkowej jego części. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń

W dniu 25 lipca 2009 roku o godzinie 11.57 mężczyzna lat 21 wystartował na szybowcu FOKA-4A ze do konkurencji wieloboku z dwoma PZ w ramach XXXVII Szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów.

Miejscem rozgrywania zawodów było lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie. Wykonując zadanie, będąc na powrocie z drugiego punktu zwrotnego oddalonego o 51km od lotniska pilot stwierdził gwałtowne pogarszanie się warunków atmosferycznych, co skłoniło go do przerwania zadania i powrotu na lotnisko startu.

Wykorzystując jeszcze występujące noszenia wykręcił do podstawy, która wynosiła 1100m i zaczął wykonywać lot w kierunku lotniska. Ze względu na napływ na kierunku lotu intensywnego opadu deszczu pilot podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym.

Na wysokości 1100m pilot wybrał pole, które leżało w osi coraz bardziej nasilającego się wiatru. Będąc na wysokości 700m otworzył hamulce aerodynamiczne i zszedł do wysokości 200m nad wybrane pole do lądowania wykonując nad nim okrążenie w celu wytracenia wysokości jak również jego oceny pod względem istnienia linii energetycznych. Po wykonaniu okrążenia stwierdził, że wiatr zdecydowanie zwiększył swoją prędkość odnosząc go od wybranego pola lądowania bez możliwości dolotu do niego, a intensywność opadu deszczu ograniczyła widoczność dodatkowo zwiększając opadanie szybowca.

W zaistniałej sytuacji pilot zdecydował o lądowaniu na wprost z bocznym wiatrem około 900 z lewej na polu z pszenicy. W trakcie wytrzymania nad pszenicą szybowiec dostał podmuch
z lewej strony, co spowodowało zaczepienie prawego skrzydła o zboże. W konsekwencji szybowiec wykonał cyrkiel w powietrzu i przemieszczał się bokiem uderzając kółkiem podwozia z lewym trawersem o ziemie i po bardzo krótkim dobiegu zatrzymał się.

Pilot nie odniósł żadnych obrażeń. Uszkodzeniu uległo prawe skrzydło oraz ukręcony został kadłub w środkowej jego części, który został zarzucony na prawe skrzydło uszkadzając jego krawędź spływu. O lądowaniu w polu oraz uszkodzeniach szybowca pilot powiadomił telefonicznie dyrektora Aeroklubu Ostrowskiego-dyrektora zawodów.

Na tym etapie badania wypadku nie wydano żadnych zaleceń bezpieczeństwa.

Pełna treść raportu na stronie PKBWL.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus