PKBWL: raport końcowy dot. wypadku Cameron TR 70 LX-BNB

Balon Cameron TR 70 LX-BNB

11 lipca Panstwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych opublikowała raport koncowy z wypadku balonu Cameron TR 70 LX-BNB, do ktorego doszlo 9 września 2013 r. w miejscowosci Zagajewice k/Włocławka. W wyniku zdarzenia pilot doznał poważnych obrażeń, a sama konstrukcja nie zostala uszkodzona.

W raporcie 1448/13 czytamy:

W dniu 9 września 2013 r. pilot wykonywał lot w ramach 18 Mistrzostw Europy Balonów na Ogrzane Powietrze organizowanych przez Aeroklub Włocławski. Na odprawie przed lotem zawodnicy otrzymali informacje dotyczące konkurencji oraz informacje meteorologiczne. Jako miejsce startu dla wszystkich zawodników wyznaczona została zachodnia część lotniska Kruszyn (EPWK). Start balonów odbył się przy dość silnym wietrze. Balon LX-BNB po starcie o godz. 6.20 LMT leciał w kierunku północno – zachodnim, na wysokości od 20 do 250m AGL,  w wydzielonej dla mistrzostw przestrzeni powietrznej EA 141.

Pilot po wykonaniu wszystkich trzech wyznaczonych konkurencji, około 6.40 LMT przystąpił do lądowania. Mając na uwadze dość dużą, jak dla balonu prędkość wiatru, pilot wybrał do lądowania odpowiednio dużą łąkę. Około 200 m przed planowanym miejscem przyziemienia na wysokości około 2 m wyrównał lot balonu. Zamknął zawory płomieni pilotowych i przyjął niską sylwetkę do lądowania, opierając plecy o nawietrzną burtę kosza, a lewą stopę o przeciwległą burtę. W czasie gdy balon zaczął opadać, pilot maksymalnie ściągnął linę klapy spadochronowej, aby jak najszybciej wypuścić gorące powietrze z powłoki. W tym czasie zauważył, że jego lewa stopa uwięzła pomiędzy dolnym pasem mocowania butli, a podłogą kosza. Około 2 – 3 s później nastąpiło przyziemienie balonu na wybranej przez pilota łące.

Lądowanie balonu odbyło się przy prędkości poziomej około 5 – 6 m/s i opadania około 1 m/s. Kosz balonu zatrzymał się po koło 15 m od miejsca przyziemienia. W czasie przyziemienia pilot doznał złamania kości nogi. Balon nie zapalił się.

Ustalenia komisji:

a) Pilot posiadał wymagane uprawnienia do wykonania lotu;
b) Komisja nie miała zastrzeżeń do dokumentacji technicznej balonu;
c) Pilot nie zgłaszał zastrzeżeń do stanu technicznego balonu;
d) Załadowanie balonu było zgodne z Instrukcją Użytkowania w Locie;
e) Lot był wykonywany w trudnych warunkach pogodowych, jednak nie przekraczających ograniczeń eksploatacyjnych balonu;
f) Podczas lądowania pilot w sposób niezamierzony niewłaściwie postawił stopę, która uwięzła między dolnym pasem butli a podłogą kosza balonu.

Przyczyna Wypadku:

Przyczyną wypadku było przyjęcie przez pilota niewłaściwej pozycji w koszu balonu podczas lądowania.

Zalecenia profilaktyczne:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie aproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Uchwała 1448/13
Raport końcowy 1448/13

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus