Przejdź do treści
Źródło artykułu

Lądowanie szybowca SZD-51-1 Junior w terenie przygodnym

19 listopada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, opublikowała uchwałę z wypadku z udziałem szybowca SZD-51-1 Junior o znakach rozpoznawczych SP-3306, do którego doszło 13 lipca 2014 r., w okolicy m. Parlinek, gm. Dąbrowa, pow. Mogileński. W wyniku wypadku szybowiec został uszkodzony. Pilot nie odniósł obrażeń ciała.

W uchwale 1068/14 czytamy:
„Pilot szybowcowy, mężczyzna lat 34, wykonywał lot treningowy wg zadania B/VIII ćw. 2 – przelot po planowanej trasie Inowrocław (EPIN) – Poznań-Bednary (EPPB) – Inowrocław (EPIN). Start odbył się o godz. 14:16 LMT. Miejscem startu i zamierzonego lądowania było lotnisko EPIN. Pilot po utracie kontaktu z noszeniami termicznymi w okolicach miejscowości Mogilno, na wysokości ok. 500m AGL podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym.

Pilot wybrał teren przygodny do lądowania z powietrza i w zasięgu dolotu do wybranego pola próbował w dalszym ciągu nawiązać kontakt z prądami wstępującymi. Na wysokości 300 m pilot podjął decyzję o rozpoczęciu manewru do lądowania i wykonał krąg dwuzakrętowy tak, aby na prostej wykonać lot pod wiatr. Przyziemienie nastąpiło na polu uprawnym buraka cukrowego (rys.1-2).


Rys. 1 – Szkic sytuacyjny zdarzenia

Po przyziemieniu w trakcie dobiegu lewe skrzydło złapało kontakt z wysoką i nierównomiernie porastającą roślinnością (chwasty), co doprowadziło do tzw. „cyrkla”. Szybowiec gwałtownie zatrzymał się po wykonaniu ok. 120° obrotu.

Zdarzenie zaistniało o godz. 16:16; lot trwał 2 godziny. Pilot nie odniósł obrażeń ciała. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległo górne pokrycie lewego skrzydła – pęknięcie długości ok. 40 cm umiejscowione 5 cm od nasady (rys.3).


Rys. 3 – Uszkodzenie górnego pokrycia lewego skrzydła – pęknięcie długości ok. 40 cm
umiejscowione 5 cm od nasady

Nie zostało przeprowadzone badanie przez Policję na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Według oświadczenia pilota, nie spożywał on alkoholu w okresie poprzedzającym krytyczny lot.”

Przyczyna zdarzenia lotniczego:
Lądowanie w terenie przygodnym w miejscu niezapewniającym bezpiecznego dobiegu z powodu wysokiej i nierównomiernie porastającej roślinności na polu uprawnym (niewidocznej z powietrza), co doprowadziło do wykonania tzw. „cyrkla” i uszkodzenia górnego pokrycia lewego skrzydła.

Działania podjęte przez użytkownika:
- Przeprowadzono omówienie zdarzenia z personelem latającym oraz szkolenie z zasad wyboru pola i lądowania w terenie przygodnym.
- Przeprowadzono dodatkowe zajęcia z pilotem na temat wyboru terenu przygodnego do lądowania z powietrza.
- Ponadto na konferencji bezpieczeństwa dla całego personelu omówiony zostanie przedmiotowy lot.
- Z treścią projektu raportu został zapoznany pilot szybowca.

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Uchwała 1068/14

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony