Komunikat PKBWL w sprawie wypadku motoparalotni w którym zginął pilot Grzegorz Krzyżanowski

Zalecenia komisji PKBWL w sprawie wypadku motoparalotni w Radomiu

W dniu 16 czerwca 2014 r. miał miejsce wypadek lotniczy z udziałem motoparalotni, w miejscowości Piastów k. Radomia w której zginął wybitny pilot, członek i guru Kadry Narodowej i wkońcu Mistrz Świata w klasie PF1.

Zestaw paralotniowy użyty do lotu:
Wózek motoparalotni – prod. Nirvana, Cruise Carbon, dwuosobowy
Skrzydło – prod. Dudek Paragliding, Snake 18
Podczepienie skrzydła poprzez rozpórki tandemu prod. Nirvana
Pilot był wyposażony w spadochronowy system ratowniczy

Ustalenia:
Pilot był doświadczonym zawodnikiem latającym na paralotniach z napędem (PPG), startującym w klasie PF1, ze zdecydowanie mniejszym doświadczeniem w lotach na motoparalotniach dwuosobowych (klasa PL-2)1.

Lot wykonywany był w załodze jednoosobowej, na miejscu pasażera pilot zamontował obciążenie. Pilot odbywał lot w celach zapoznawczych z nowym modelem wózka. Do lotu wykorzystane było skrzydło, na którym pilot wykonywał loty podczas tegorocznych treningów i zakończonych dzień wcześniej zawodów.

Podczas zniżania do lądowania, gdy motoparalotnia była na wysokości około 60 m, następowały kolejno:

  • rozerwanie, od strony pilota, prawego podwieszenia (rozpórki tandemu)
  • zsunięcie się z podwieszenia prawego karabinka uprzęży
  • rozerwanie zszycia „oczka” podwieszenia w miejscu podczepienia karabinka prawej taśmy nośnej
  • zsunięcie się z podwieszenia karabinka prawej taśmy nośnej skrzydła,
  • rozerwanie od strony pilota lewego podwieszenia (rozpórki tandemu)
  • zsunięcie się z podwieszenia prawego karabinka uprzęży
  • zderzenie z ziemią

Pęknięcie linki speeda nastąpiło najprawdopodobniej, wskutek zaistnienia siły niszczącej (obciążenie linki), która wystąpiła po zsunięciu się karabinka prawej taśmy nośnej z podczepienia.
Nie stwierdzono podjęcia próby użycia spadochronowego systemu ratowniczego.
Pomimo podjęcia natychmiastowej reanimacji, pilot zmarł wskutek odniesionych obrażeń.
Na zdjęciach poniżej przedstawiono obraz uszkodzeń i informacje o miejscach podczepienia.

Charakter stwierdzonych zniszczeń, ich umiejscowienie oraz ustalone dotychczas okoliczności dotyczące przygotowań do wykonania lotu oraz samego przebiegu zdarzenia wskazują, że pilot podczepił rozpórki tandemu (podwieszenie układu skrzydło-pilot+pasażer) w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu. Powodem takiej decyzji była chęć obniżenia punktu podczepienia skrzydła paralotni.

Na zdjęciach zamieszczonych poniżej wskazano miejsca podpięcia uprzęży i skrzydła. Do prezentacji użyto zdjęcia rozpórki tandemu (podwieszenia układu skrzydło-pilot+pasażer) o niemal identycznej konstrukcji – różnica polega na innym sposobie wykończenia poszczególnych szwów, zaszyć i ich osłonek, co jest bez znaczenia dla prezentowanej informacji.

 

Komisja przypomina, że każde urządzenie, w tym każdy element wchodzący w skompletowany do lotu zestaw paralotniowy, musi być eksploatowane zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami producenta zawartymi (opisanymi) w wydawanych przez niego instrukcjach i podręcznikach dla użytkownika. Wszelkie nieuzgodnione z producentem modyfikacje są obciążone ogromnym ryzykiem nieprawidłowego działania czy wręcz zniszczenia użytkowanych elementów.

Pełen PKBWL komunikat do ściągnięcia tutaj

1) Klasa PF1 – paralotnie z napędem ze startem z nóg pilota
Klasa PL2 – motoparalotnie (wózki dwuosobowe)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus