Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 706/18 (W, 08.04.2018 r., EPLS). Dotyczy: Utraty sterowności spadochronu SABRE 150 w trakcie przyziemienia spowodowanej podmuchem termicznym. Informacja o zdarzeniu 706/18

• 1070/18 (W, 30.04.2018 r., Żernica Wyżna). Dotyczy: W trakcie wykonywania zakrętuo 180°na prostą do lądowania, szybowiec SZD 9 bis Bocian 1E zahaczył  lewym skrzydłem o drzewo, przeszedł do lotu pionowego i w takiej konfiguracji zderzył się z ziemią. Informacja o zdarzeniu 1070/18

• 1112/18 (I, 08.05.2018 r., Lisie Kąty). Dotyczy: Błędu pilota samolotu Socata Rallye 235 C polegającego na niewłaściwym wykonaniu przeglądu przedstartowego. Informacja o zdarzeniu 1112/18

• 1200/18 (I, 15.05.2019 r., EPWS). Dotyczy: Nieprawidłowej organizacji lotów szybowca SZD-50-3 Puchacz polegającej na: zaplanowaniu i wykonywaniu równoczesnych operacji szybowcowych z wykorzystaniem wyciągarki oraz samolotu holującego z pasów wzajemnie przecinających się; decyzji o dopuszczeniu ucznia-pilota  szkolonego podstawowo za wyciągarką dowykonania startu za samolotem holującym niezgodnie z  wytycznymi programu szkolenia do licencji szybowcowej SPL.Braku reakcji instruktora na nieprawidłową technikę startu. Braku upewnienia się pilota holującego o możliwości startu i rozpoczęcie rozbiegu bez uzyskania potwierdzenia kierownika lotów. Informacja o zdarzeniu 1200/18

• 1209/18 (I, 16.05.2018 r., EPWS). Dotyczy: Błędnej oceny przez ucznia-pilota wysokości szybowca SZD-9 bis 1E Bocian nad ziemią i w konsekwencji rozpoczęcia wyrównania zbyt wcześnie. Przepadnięcia szybowca z wysokości ok. 1 m, w wyniku czego uszkodzone zostało podwozie. Informacja o zdarzeniu 1209/18

• 2351/18 (I, 01.08.2019 r., EPBP). Dotyczy: Zmęczeniowego złamania amortyzatorów podwozia głównego szybowca SZD-54-2 Perkoz. Informacja o zdarzeniu 2351/18

• 2373/18 (W, 04.08.2018 r., Kuchary k. Częstochowy). Dotyczy: Błędnej decyzji pilota szybowca DG-600 18m polegającej na zaplanowaniu zbyt długiego przelotu przy  prognozowanym w godzinach popołudniowych rozwoju chmur burzowych na trasie przelotu. Błędnej  decyzja pilota o wykonaniu dolotu do lotniska przez obszar oddziaływania chmur burzowych typu Cb w ich ostatniej fazie rozwoju. Lądowania w terenie przygodnym w złych warunkach atmosferycznych. Raport końcowy 2373/18

• 2735/18 (W, 24.08.2018 r., EPGL). Dotyczy: Błędu skoczka polegającego na zbyt dużym oddaleniu się od planowanego miejsca lądowania ze spadochronem Sky Lark. Informacja o zdarzeniu 2735/18

• 2878/18 (W, 30.09.2018 r., Słupia Kapitulna). Dotyczy: Utraty wysokości motolotni w trakcie lotu i skierowania jej dziobu w dół, po czym motolotnia uderzyła o ziemię. Informacja o zdarzeniu 2878/18

• 2986/18 (I, 07.09.2018 r., EPBA). Dotyczy: Błędu pilota, polegającego na spóźnionej decyzji o przerwaniu startu samolotu Cessna 172N. Samolot uderzył w ogrodzenie lotniska na przedłużeniu pasa startowego i zatrzymał się na nierównej nawierzchni. Informacja o zdarzeniu 2986/18

• 3002/18 (I, 09.09.2018 r., EPLR). Dotyczy: Niewłaściwej sylwetki skoczka podczas otwierania spadochronu PD Student 260. Proces otwarcia został zaburzony i wystąpił tzw.„kalafior”czyli część linek przebiegało przezśrodek czaszy. Informacja o zdarzeniu 3002/18

• 3131/18 (W, 19.08.2018 r., EPTO). Dotyczy: Niewłaściwej pracy dźwignią hamulców aerodynamicznych podczas lądowania szybowca SZD-51-1 Junior. W fazie wytrzymania, na skutek zbyt dużego wychylenia hamulców aerodynamicznych, nastąpiło przepadnięcie szybowca i twarde przyziemienie z odbiciem. Informacja o zdarzeniu 3131/18

• 3308/18 (I, 26.09.2018 r., EPPO). Dotyczy: Błędnego zrozumienia przez załogę samolotu Tecnam P2002 prawidłowo przekazanej radiowo instrukcji kontrolera ruchu lotniczego, którą załoga powtórzyła z błędem, a kontroler jej nie skorygował. Informacja o zdarzeniu 3308/18

• 3419/18 (W, 21.09.2018 r., EPKB). Dotyczy: Twardego lądowania ze spadochronem Tandem Sigma2, którego przyczyną były nagłe i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Informacja o zdarzeniu 3419/18

• 3451/18 (I, 06.10.2018 r., EPZA). Dotyczy: Utraty mocy silnika podczas startu samolotu Cessna U206G. Przekroczenia podczas poprzedniego lotu dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika (tzw. "rozkrętka silnika”), co doprowadziło do jego uszkodzenia. Informacja o zdarzeniu 3451/18

• 4422/18 (I, 31.12.2018 r., EPKM). Dotyczy: Pęknięcia prawej goleni podwozia głównego w miejscu mocowania do kadłuba w końcowej fazie dobiegu samolotu EXTRA 300L. Raport końcowy 4422/18

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus