Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 145/20 (I, 15.01.2020 r., EPBC). Dotyczy: Stwierdzenia wycieku oleju na zewnątrz silnika podczas lotu samolotem PIPER-PA34-220T. Podczas przeglądu silnika wykryto opiłki na filtrze olejowym. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było przegrzanie silnika podczas eksploatacji. Czynnikiem sprzyjającym zaistnieniu zdarzenia mogło być niezamontowanie wtryskiwaczy do przypisanych im cylindrów wskutek braku ich czytelnego oznakowania. Uchwała 145/20

• 1266/21 (W, 24.05.2021 r., Rybnik-Gotartowice). Dotyczy: Lądowania awaryjnego wiatrakowca UL-AG Delta w zagajniku leśnym graniczącym z lotniskiem. PKBWL postanowiła odstąpić od badania tego zdarzenia ponieważ "statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami". Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych powiadomiła o decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uchwała 1266/21

• 1372/21 (W, 01.06.2021 r., Miejscowość Łąka k. Pszczyny). Dotyczy: Przeciągnięcia skrzydła CHARGER 34 na małej wysokości i uderzenia wózka motoparalotni w nierówność gruntową. PKBWL postanowiła odstąpić od badania tego zdarzenia ponieważ "statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną". Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych powiadomiła o decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uchwała 1372/21

• 1434/20 (PI, 16.06.2020 r., EPBC). Dotyczy: Braku właściwej separacji samolotu Cessna 150 w odniesieniu do samolotu AT-3R100, który wykonując lot po kręgu miał pierwszeństwo do lądowania. Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia był brak odpowiedniego nadzoru kierującego lotami na lotnisku Warszawa-Babice nad ruchem SP w locie po kręgu, a także działania AFIS i kierującego lotami w jednej przestrzeni w jednym czasie na różnych częstotliwościach, bez współpracy. Raport końcowy 1434/21


Ostatnie 4 loty po kręgu – zapis pobrany z komputera pokładowego samolotu AT3, SP-RWG (źródło: ATO Runway)

• 1845/21 (W, 28.06.2021 r., Lądowisko „Wola Krakowiańska 1”). Dotyczy: Błędu pilotażu podczas lądowania samolotu ultralekkiego Topaz KR030. Podczas lądowania samolot odbił się od powierzchni drogi startowej po czym opadł na przednie koło. Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia lotniczego było niewielkie doświadczenie pilota, niewielki nalot pilota na typie statku powietrznego oraz presja czasu wynikająca z choroby lokomocyjnej pasażerki. Uchwała 1845/21

• 2521/20 (I, 22.08.2020 r., EPWA). Dotyczy: Włączenia się sygnalizacji „MASTER CAUTION FUEL” oraz alert „FUEL FILTER BYPASS” dotyczącego silnika nr 1 podczas kołowania samolotu Boeing B737-800 do startu. Uchwała 2521/20

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus