Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 216/18 (I, 31.01.2018 r., Konstancin-Jeziorna). Dotyczy: Zapadnięcia się samolotu Piper PA-46-500TP w grząskiej nawierzchni lądowiska podczas kołowania pod hangar spowodowanego złym stanem nawierzchni lądowiska. Uchwała 216/18

• 375/18 (I, 27.02.2018 r., EPWA). Dotyczy: Odesłania na drugi krąg przezkontrolę TWR EPWA Airbus samolotu A320 wykonującego podejście na  pas 11 spowodowanego zajęciem pasa 11 przez dyżurnego kierowcę Agent 84 prowadzącego inspekcję pasa. Uchwała 375/18

• 618/20 (I, 18.02.2020 r., EPWA). Dotyczy: Stwierdzenia przez pilota samolotu Piaggio P180 Avanti nieprawidłowej pracy trymera steru wysokości w trakcie wykonywania „CHECK BEFOR FLIGHT”. Uchwała 618/20

• 1295/20 (W, 31.05.2020 r., Bobrowniki koło Łowicza EPND). Dotyczy: Samolot Team Eurostart EV-97 w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną. Uchwała 1295/20

• 1349/20 (I, 05.06.2020 r., EPWA). Dotyczy: Błędu załogi samolotu Boeing B787-9, polegającego na wykonaniu nieodpowiedniej procedury podczas kołowania po opuszczeniu pasa lądowania. Uchwała 1349/20

• 1555/20 (W, 30.06.2020 r., ). Dotyczy: Utraty panowania przez  pilota nad śmigłowcem ultralekkim Phoenix UH-22 (przeróbka Robinson R-22 Beta) w trakcie lotu, upadku na pole uprawne. Raport wstępny 1555/20

• 1573/20 (W, 01.07.2020 r., EPBC). Dotyczy: Podczas lądowania w fazie przyziemienia samolot PS-20 Cruiser odbił się dwukrotnie od drogi  startowej i przyziemił na przednie kółko, czego wynikiem było jego oderwanie i uszkodzenie śmigła. Raport wstępny 1573/20

• 1574/20 (W, 01.07.2020 r., EPBC). Dotyczy: Urwania koła przedniego samolotu Piper PA-46 i uszkodzenia śmigła podczas startu z pasa trawiastego. Raport wstępny 1574/20

• 1873/20 (W, 18.07.2020 r., EPPT). Dotyczy: Nie złączenie przez ucznia-skoczka nóg do lądowania ze spadochronem Nawigator 280. Uchwała 1873/20

• 1874/20 (W, 19.07.2020 r., EPPT). Dotyczy: Nie właściwego rozejścia formacji skoczków. Lecąc na prawidłowo otwartej i stabilnej czaszy skoczkowie zderzyli się na wysokości około 700m, w  wyniku zderzenia jeden skoczek wyczepił  czaszę główną Pilot 190 i otworzył spadochron zapasowy. Uchwała 1874/20

• 1922/20 (W, 17.07.2020 r., EPLS). Dotyczy: Błędu pilota paralotni Alfa 6 polegającego na niewłaściwej ocenie wysokości do planowanych  manewrów i nie posłuchania polecenia instruktora. Uchwała 1922/20

• 4479/19 (W, 01.10.2019 r., EPML). Dotyczy: Błędu przy lądowaniu polegającego na lądowaniu na przednie koło, co spowodowało serię odbić samolotu Cessna 152, wypadnięcie z pasa i uszkodzenie samolotu. Uchwała 4479/19

• 4698/19 (W, 13.10.2019 r., Szrapki gm. Dominowo). Dotyczy: Przyziemienia motoparalotnią Cumulus JR na polu uprawnym około 2 metry przed łąką. W trakcie przyziemienia przednie koło uderzyło w bruzdę na polu uprawnym i doszło do kapotażu wózka. Raport końcowy 4698/19


• 5224/19 (PI, 17.11.2019 r., Lądowisko Chrcynno k. Nasielska (EPNC)/ TRA 45). Dotyczy: Nieprawidłowego przygotowania się pilota balonu na ogrzane powietrze Schroeder „G” do lotu polegającego na niesprawdzeniu, czy strefa TRA 45 jest aktywna, co doprowadziło do nieuprawnionego wlotu w tą strefę. Nienawiązania łączności radiowej z użytkownikiem strefy TRA 45. Uchwała 5224/19

• 5679/19 (W, 18.12.2019 r., EPGY). Dotyczy: Błędu pilotażu podczas lądowania samolotem AT-3 R100. Nieumiejętnego poprawiania błędu przy lądowaniu. Raport końcowy 5679/19


Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus