Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 321/19 (I, 04.02.2019 r., Grom k/Szczytna). Dotyczy: Poderwania przezroczystej foli zalegającej w pokrywie śnieżnej, która dostała się do fenestronu uniemożliwiając dalszy lot śmigłowca EC 135P2+. Informacja o zdarzeniu 321/19

• 323/19 (I, 05.02.2019 r., EPED). Dotyczy: Gwałtownego zachwiania kierunkowego równowagi śmigłowca Cabri G2 z jednoczesną utratą wysokości podczas wykonywania podlotu z miejsca postoju w miejsce startu. Informacja o zdarzeniu 323/19

• 614/19 (W, 25.02.2019 r., EPJL). Dotyczy: Błędnego zaplanowania podejścia do lądowania, przyziemienia zbyt daleko od początku pasa, co uniemożliwiło zatrzymanie samolotu SportStarRTC przed końcem pasa. Informacja o zdarzeniu 614/19

• 1050/18 (I, 01.05.2018 r., Weremień). Dotyczy: Podjęcia przez pilota decyzji o wykonaniu lotów w trudnych  warunkach  atmosferycznych – błędnej oceny warunków atmosferycznych. Szybowiec SZD-9 Bis Bocian 1E przyziemił z dużą prędkością pionową.  Pilot nie zdołał utrzymać kierunku na dobiegu i szybowiec wytoczył się z pasa startowego w kierunku  polnej drogi przebiegającej wzdłuż lądowiska. Informacja o zdarzeniu 1050/18

• 1360/19 (W, 27.04.2019 r., Łopacin, gm. Sońsk k.Ciechanowa). Dotyczy: Po uruchomieniu silnika z niewiadomych dla pilota przyczyn w śmigłowcu Robinson R44 włączył się  Gowernor, śmigłowiec uniósł się na niewielką wysokość, będąc w zawisieupadł na lewy bok. Informacja o zdarzeniu 1360/19

• 1551/19 (W, 10.05.2019 r., Sokołów Podlaski). Dotyczy: Będąc w pozycji horyzontalnej śmigłowiec ultralekki AK1-3 przyziemił ze znaczną prędkością opadania.  Po zderzeniu z ziemią od śmigłowca oddzieliła się belka ogonowa. Podwozie płozowe pochłonęło znaczą część energii podczas zderzenia, zmniejszając tym samym niekorzystne skutki dla załogi. Śmigłowiec odbił się od powierzchni ziemi i przewrócił się na prawą stronę kabiny. Informacja o zdarzeniu 1551/19

• 1625/19 (W, 11.05.2019 r., EPKR). Dotyczy: Nieprawidłowej budowy rundy do lądowania ze złą oceną wysokości podejścia lądowania ze spadochronem. Informacja o zdarzeniu 1625/19

• 1653/19 (W, 18.05.2019 r., EPPT). Dotyczy: Związania linki sterowniczej prawej w trakcie otwarcia czaszy głownej, w wyniku czego spadochron Skiper 170 zaczął wykonywać obroty. Informacja o zdarzeniu 1653/19

• 2895/18 (W, 25.11.2018 r., Oleśnica, byłe lotnisko wojskowe przy ul. Wileńskiej). Dotyczy: Wspirali, z dużą prędkością opadania paralotnia Apco LIFT S z napędem PPG zderzyła się z ziemią. Pilot w chwili wypadku nie posiadał uprawnień do wykonania lotu. Informacja o zdarzeniu 2895/18

• 3088/17 (W, 16.11.2017 r., EPMO). Dotyczy: Utraty kontroli nad śmigłowcem ultralekkim Dynali H3 podczas wykonywania manewrów na małejwysokości. Raport końcowy 3088/17

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus