II listopadowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 427/15 (I, 31.03.2015 r., EPPO). Dotyczy: Nieautoryzowanej obecności pojazdu na drodze do kołowania samolotu Bombardier Regional Jet CRJ-900 (CRJ9). Informacja o zdarzeniu 427/15

• 1061/15 (I, 18.06.2015 r., EPPO). Dotyczy: Błędu kierującego pojazdem technicznym polegającego na niezastosowaniu się do polecenia wydanego przez kontrolera ruchu lotniczego. Informacja o zdarzeniu 1061/15

• 1340/15 (I, 11.07.2015 r., Lotnisko Chicago O’Hare). Dotyczy: Wykonania manewru RA zgodnie z poleceniem systemu TCAS przez załogę samolotu Boeing 787-800. Informacja o zdarzeniu 1340/15

• 1566/15 (I, 01.08.2015 r., TMA Kraków). Dotyczy: Wlotu samolotu G8 Airvan w przestrzeń kontrolowaną TMA Kraków bez uzyskania zgody służb kontroli ruchu lotniczego. Informacja o zdarzeniu 1566/15


• 521/15 (I, 14.04.2015 r., EPWA). Dotyczy: Nieprawidłowego montażu sworznia łączącego jarzmo siłownika skrętu koła z golenią, polegającego na płytkim wsunięciu sworznia w gniazdo zakończenia jarzma siłownika skrętu w samolocie PIAGGIO, P180 Avanti II. Informacja o zdarzeniu 521/15

• 1155/15 (I, 26.06.2015 r., FIR Warszawa (EPWW) TSA08). Dotyczy: Błędów w pracy ATM. Naruszenia aktywnej strefy TSA 08 w okolicach lotniska Bydgoszcz–Szwederowo (EPBY) przez odlatujący z EPBY Boeing 737-800 (B738). Informacja o zdarzeniu 1155/15

• 1476/15 (Z, 08.07.2015 r., EPBY). Dotyczy: Zatrzymania samolotu Cessna 172 (C172), w celu umożliwienia bezpiecznego lądowania przez pilota samolotu Piper PA-42-720 Cheyenne 3 (PAY32). Informacja o zdarzeniu 1476/15

• 1534/15 (I, 30.07.2015 r., EPMO). Dotyczy: Błędu w technice pilotowania samolotu Cessna 152 polegającego na utracie kierunku statku powietrznego podczas rozpoczęcia startu po lądowaniu. Informacja o zdarzeniu 1534/15

• 2161/15 (I, 06.10.2015 r., FIR EPWW - TMA EPSC). Dotyczy: Naruszenia otrzymanego zezwolenia służb ruchu lotniczego i nie zatrzymania wznoszenia na nakazanej wysokości lotu, co doprowadziło do naruszenia minimów separacji i niebezpiecznego zbliżenia samolotów Saab 340 (SF34) i Dash 8 (DH8D). Informacja o zdarzeniu 2161/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus