II grudniowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 298/15 (I, 09.03.2015 r., EPLB). Dotyczy: Nieuzgodnionego startu śmigłowca W-3 Sokół w przestrzeni CTR lotniska EPLB. Informacja o zdarzeniu 298/15

• 338/12 (I, 26.04.2012 r., obsługa przedlotowa w WAW). Dotyczy: Niezałożenia korka wlewu paliwa po zakończonym tankowaniu i niestarannie przeprowadzonego przeglądu przedlotowego przez załogę samolotu Fokker 100. Informacja o zdarzeniu 338/12

• 492/15 (I, 11.04.2015 r., CTR EPRZ). Dotyczy: Nierównomiernej pracy lewego silnika w samolocie PZL M-20 Mewa. Informacja o zdarzeniu 492/15

• 575/12 (I, 09.06.2012 r., EPPO). Dotyczy: Lekkiej, niecharakterystycznej wibracji pochodzącej z przedniej części samolotu Cirrus SR22, stwierdzonej podczas startu. Informacja o zdarzeniu 575/12

• 587/13 (I, 08.05.2013 r., kołowanie WAW). Dotyczy: Przecięcia drogi kołowania samolotu Embraer 170 kołującego do startu po TWY „O” w kierunku TWY „A” przez pojazd Mulag jadący po TWY „A”. Informacja o zdarzeniu 587/13

• 702/13 (W, 31.05.2013 r., Międzybrodzie Żywieckie – lotnisko). Dotyczy: Błędu techniki pilotażu paralotni Katanga L (UP) polegającego na zbyt gwałtownym sterowaniu skrzydłem paralotni, co doprowadziło do utraty kontroli nad skrzydłem. Informacja o zdarzeniu 702/13

• 734/13 (I, 03.06.2013 r., obsługa przedlotowa w WAW). Dotyczy: Wjazdu kierowcy taśmociągu podającego bagaż w samolot Bombardier DHC-8-400, powodującego uszkodzenie progu tylnych drzwi bagażowych samolotu. Informacja o zdarzeniu 734/13

• 773/14 (I, 29.05.2014 r., Strefa czasowa wydzielona TSA 09 C). Dotyczy: Przekroczenia granic poziomych strefy czasowo wydzielonej TSA 09C przez pilota śmigłowca CH-7 Kompress wykonującego lot na trasie Heringsdorf-Warszawa/Babice na wysokości 600 metrów. Informacja o zdarzeniu 773/14

• 859/14 (I, 13.06.2014 r., FIR EPWW). Dotyczy: Błędów w pracy służb kontroli ruchu lotniczego. Informacja o zdarzeniu 859/14

• 1001/12 (I, 17.08.2012 r., EPPO). Dotyczy: Obniżenia przez pilota przepływu paliwa do wartości wskazanej w IUwL z jednoczesnym zachowaniem nieproporcjonalnie wysokiego ciśnienie ładowania, co doprowadziło do nierównej pracy silnika samolotu Cirrus SR22. Informacja o zdarzeniu 1001/12

• 1686/15 (I, 12.08.2015 r., CTR EPWA). Dotyczy: Naruszenia strefy kontrolowanej lotniska EPWA przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP). Informacja o zdarzeniu 1686/15

• 1834/14 (I, 09.10.2014 r., TMA EPPO). Dotyczy: Niewłaściwego postępowania pilota samolotu BEECH 400 Beechjet w zakresie wcześniejszej koordynacji i uzyskania zezwolenia właściwych służb kontroli ruchu lotniczego na wlot w przestrzeń kontrolowaną TMA Poznań. Informacja o zdarzeniu 1834/14


• 1012/12 (I, 19.08.2012 r., nad lądowiskiem Poznań-Bednary - EPPB). Dotyczy: Nieprawidłowej regulacji układu sterowania mocą, co powodowało wyginanie się cięgła sterowania mocą, gdy dźwignia mocy znajdowała się w maksymalnie przednim położeniu, co, po pewnym czasie, doprowadziło do zmęczeniowego pęknięcia sztywnego elementu cięgła i uniemożliwiło pilotowi samolotu Cessna C208B Supervan 900 sterowanie mocą. Informacja o zdarzeniu 1012/12

• 2517/15 (I, 02.12.2015 r., EPWA). Dotyczy: Wewnętrznej usterki jednego z siłowników hamulca (Electric Brake Actuator – EBA) w samolocie Boeing 787-800. Informacja o zdarzeniu 2517/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus