I marcowe posiedzenie PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 176/17 (I, 29.01.2017 r., Przestrzeń powietrzna CANARIAS UIR). Dotyczy: Uszkodzenia zaworu „Hight Stage Valve” silnika nr 2 oraz wykrycia wycieku na dwóch przewodach „Sense Lines” silnika nr 1 samolotu Boeing 737-800. Informacja o zdarzeniu 176/17

• 672/16 (I, 17.04.2016 r., TMA EPWA). Dotyczy: Przekroczonego poziomu lotu samolotu Cessna 208 podczas wznoszenia. Informacja o zdarzeniu 672/16

• 1002/15 (W, 13.06.2015 r., lotnisko w Gliwicach). Dotyczy: Lotu na paralotni zakończonego upadkiem, wykonanego przez pilota, który nie posiadał uprawnień do jego wykonania. Uchwała 1002/15

• 1059/16 (I, 24.05.2016 r., AD EPWA - TMA EPWA). Dotyczy: Konieczności wyłączenia z użycia RWY11 z przyczyn technicznych. Informacja o zdarzeniu 1059/16

• 1297/16 (I, 11.06.2016 r., CTR EPPO). Dotyczy: Dezorientacji pilota samolotu TECNAM P2002JF (prawdopodobnie w wyniku rozkalibrowania żyrobusoli magnetycznej). Zakłóceń na częstotliwości Krzesiny TWR, które znacząco wpłynęły na zrozumienie wydanej przez ten organ instrukcji. Informacja o zdarzeniu 1297/16

• 1324/15 (W, 12.07.2015 r., Cezaryn k. Dęblina). Dotyczy: Błędu pilota szybowca SZD-48 Jantar Std 2 polegającego na podjęciu zbyt późno decyzji o lądowaniu w terenie przygodnym. Raport końcowy 1324/15

• 1378/15 (I, 16.07.2015 r., CTR EPLB). Dotyczy: Pęknięcia kolektora wydechowego cylindra nr 3 powodującego głośną, nietypową pracę silnika samolotu Piper PA28R-201. Informacja o zdarzeniu 1378/15

• 1410/16 (I, 22.06.2016 r., TMA EPRZ). Dotyczy: Zwarcia obudowy alternatora z zaciskiem „AUX” powodującego nieprawidłową pracę układu zasilania elektrycznego samolotu Liberty XL2. Informacja o zdarzeniu 1410/16

• 1849/16 (I, 25.07.2016 r., TMA EPRZ). Dotyczy: Naruszenia przestrzeni TMA EPRZ spowodowanego nieobniżeniem przez załogę wysokości lotu samolotu Socata TB-9 Tampico poniżej 1500 stóp pozwalających na przelot poniżej przestrzeni kontrolowanej. Informacja o zdarzeniu 1849/16

• 2011/15 (I, 15.09.2015 r., TMA EPRZ). Dotyczy: Zacięcia się zaworu wydechowego cylindra nr 1 samolotu Socata TB-9 Tampico. Informacja o zdarzeniu 2011/15

• 2428/16 (I, 08.09.2016 r., EPKR). Dotyczy: Oblodzenia gaźnika samolotu Socata TB-9 w trakcie zniżania do lądowania na lotnisku EPKR. Informacja o zdarzeniu 2428/16

• 2704/16 (W, 14.10.2016 r., EPRU). Dotyczy: Braku decyzji o przerwaniu skoków w momencie wzmagającego się wiatru, co w konsekwencji doprowadziło do lądowania grupy skoczków poza częścią użytkową lotniska. Raport końcowy 2704/16

Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus