Aktualny skład Komisji PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (fot. PKBWL)

Na stronie PKBWL opublikowany został aktualny skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, do której zadań należy badanie wszystkich wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP.

Celem badań jest ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia zdarzeń lotniczych. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności, natomiast na podstawie wyników badań proponuje odpowiednie środki dla zapobiegania wypadkom w przyszłości. Raporty końcowe wraz z zaleceniami Komisji stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w zakresie działań profilaktycznych.

PKBWL składa się obecnie z 17 Członków Komisji. Jej Przewodniczącym jest Pan Andrzej Lewandowski.

Aktualny skład Komisji wraz z danymi teleadresowymi do poszczególnych jej członków:

1. Andrzej Lewandowski – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze samoloty, szybowce, śmigłowce.
tel. 22 630 11 40, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.lewandowski@mi.gov.pl

2. Andrzej Pussak – Zastępca Przewodniczącego PKBWL ds. pilotażowych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze samoloty, szybowce, śmigłowce, spadochrony.
tel. 22 630 11 46, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.pussak@mi.gov.pl

3. Zbigniew Drozdowski – Zastępca Przewodniczącego PKBWL ds. technicznych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze samoloty, szybowce, śmigłowce.
tel. 22 630 11 47, fax: 22 630 11 17, e-mail: zbigniew.drozdowski@mi.gov.pl

4. Piotr Richter – Sekretarz PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, prawo lotnicze, samoloty, paralotnie.
tel. 22 630 11 42, fax 22 630 11 17, e-mail: piotr.richter@mi.gov.pl

5. Tomasz Makowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty, śmigłowce, szybowce.
tel. 22 630 12 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: tomasz.makowski@mi.gov.pl

6. Jacek Bogatko – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze ,samoloty, szybowce.
fax: 22 630 11 17, e-mail: jacek.bogatko@mi.gov.pl

7. Mieczysław Wyszogrodzki – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, wiropłaty.
tel. 22 630 11 41, fax: 22 630 11 17, e-mail: mieczyslaw.wyszogrodzki@mi.gov.pl

8. Andrzej Bartosiewicz – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty, śmigłowce.
tel. 22 630 12 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.bartosiewicz@mi.gov.pl

9. Bogusław Trela – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie techniczne, awionika.
tel. 22 630 11 33, fax: 22 630 11 17, e-mail: boguslaw.trela@mi.gov.pl

10. Patrycja Pacak – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szybowce, UAOV.
tel. 22 630 11 91, fax: 22 630 11 17, e-mail: patrycja.pacak@mi.gov.pl

11. Jerzy Girgiel – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 61 225 51 02, fax: 22 630 11 17, e-mail: jerzy.girgiel@mi.gov.pl

12. Roman Kamiński – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty.
tel. 61 225 51 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: roman.kaminski@mi.gov.pl

13. Wojciech Misiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty, śmigłowce, szybowce.
tel. 22 630 12 58, fax: 22 630 11 17, e-mail: wojciech.misiak@mi.gov.pl

14. Krzysztof Miłkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 22 630 11 56, fax: 22 630 11 17, e-mail: krzysztof.milkowski@mi.gov.pl

15. Ireneusz Boczkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty, szybowce, balony.
fax: 22 630 11 17, e-mail: : ireneusz.boczkowski@mi.gov.pl

16. Wiesław Wojtasiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 22 630 11 39, fax: 22 630 11 17, e-mail: wieslaw.wojtasiak@mi.gov.pl

17. Krzysztof Błasiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: technika lotnicza, silniki tłokowe.
tel. 22 630 11 33, fax: 22 630 11 17, e-mail: krzysztof.blasiak@mi.gov.pl

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus