Szef ULC został przewodniczącym rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson został powołany na przewodniczącego rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) - poinformował w czwartek ULC. EASA to jedna z najważniejszych organizacji odpowiedzialna za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.

"Wybór prezesa ULC na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA (z ang. European Union Aviation Safety Agency) udowadnia, że Polska jest w światowej pierwszej lidze. Zdobywamy zaufanie i wiarygodność naszych partnerów, a krajowi specjaliści są doceniani przez międzynarodowe gremia. (...) konsekwentnie realizowana polityka państwa w obszarze lotnictwa cywilnego przynosi wymierne rezultaty, co dobrze rokuje rozwojowi dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodano, Samson został jednomyślnie wybrany na stanowisko przewodniczącego podczas posiedzenia rady zarządzającej w Kolonii. Zastąpi na tym stanowisku Pekkę Henttu – szefa fińskiej władzy lotniczej. Samson nadal będzie pełnił obowiązki prezesa ULC.

W komunikacie przekazano, że przewodniczący rady zarządzającej EASA bierze udział w najważniejszych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków rady w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie, kieruje pracami rady zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji, przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.

Cytowany w komunikacie Samson podkreślił, że europejski rynek lotniczy rozwija się w dużym tempie; powstają nowe technologie, takie jak bezzałogowe statki powietrzne, które oznaczają nowe wyzwania, zarówno dla ULC, jak i EASA.

"Polska jest odpowiedzialnym i zaangażowanym partnerem, który pełni znaczącą rolę w Agencji. Jestem przekonany, że przed nami cztery lata owocnej kadencji pod przewodnictwem Piotra Samsona" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky.

Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze czy żeglugę powietrzną. Jej zadania to m.in. projektowanie przepisów wykonawczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem lotniczym, nadzór i wsparcie państw członkowskich w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje, współpraca z podmiotami międzynarodowymi na rzecz poprawy globalnego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa.

Głównymi organami EASA są rada zarządzająca EASA składająca się z 33 członków (28 państw UE + EFTA + Komisja Europejska) oraz dyrektor wykonawczy EASA. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Źródło: PAP
comments powered by Disqus