Sejm uchwalił przepisy dot. sprawdzania przeszłości osób pracujących na lotniskach

Stanowisko kontroli Straży Granicznej na Lotnisku Chopina (fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)

Sejm uchwalił zmiany Prawa lotniczego oraz ustawy o Straży Granicznej, dotyczące sprawdzania przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych. Nowym procedurom będą podlegać m.in. kontrolerzy ruchu, czy pracujący w punktach handlowych na lotniskach.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 393 posłów, nikt nie był przeciw, 45 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz nowela Prawa lotniczego oraz ustawy o Straży Granicznej trafi pod obrady Senatu.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów UE ws. ochrony lotnictwa cywilnego. Ustawa wskazuje zakres czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych.

Nową kategorią osób, które będą podlegać sprawdzeniu przeszłości, będą osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska. Autorzy ustawy argumentowali, że doświadczenia ostatnich lat, np. ataki w portach lotniczych w Burgas, Stambule i Brukseli, wskazują, że właśnie te strefy są szczególnie narażone np. na akty terrorystyczne.

Nowe przepisy stanowią, że sprawdzana ma być też przeszłość wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie sprawdzeniu podlegają wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy w związku z pełnionymi obowiązkami posiadają czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego.

Sprawdzeń ma dokonywać Straż Graniczna; projekt zawiera ustawowe rozszerzenie jej kompetencji w tym zakresie.

W OSR ustawy wskazano, że sprawdzeniom przeszłości podlegało ok. 39 tys. osób, a obecnie takie sprawdzenia wykonywane są co 5 lat. Po wejściu w życie nowych przepisów, rocznie rozszerzonym sprawdzeniom przeszłości będzie podlegać ok. 34–40 tys. osób, a przy uwzględnieniu funkcjonowania CPK - nawet ok. 50–60 tys. osób. Dodatkowo standardowym sprawdzeniom przeszłości w cyklu trzyletnim będzie podlegać ok. 7 tys. osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawdzenie przeszłości było powtarzane nie rzadziej niż co 5 lat. Nowela skraca te terminy do 3 lat w przypadku sprawdzenia standardowego oraz do 1 roku lub stałego monitoringu w przypadku rozszerzonego sprawdzenia przeszłości.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus