Prezydent podpisał ustawę, która ma zwiększyć bezpieczeństwo lotnisk

Stanowisko kontroli Straży Granicznej na Lotnisku Chopina (fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)

Ustawę, która ma zwiększyć bezpieczeństwo lotnisk cywilnych dzięki rozszerzonym procedurom sprawdzania przeszłości osób tam pracujących, podpisał prezydent Andrzej Duda – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej. Nowym procedurom będą podlegać m.in. kontrolerzy ruchu oraz osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest dostosowanie przepisów dotyczących sprawdzania przeszłości osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego oraz osób mających dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska, do prawa Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa.

Według komunikatu dotychczasowe instytucje sprawdzenia przeszłości i kontroli przed dokonaniem zatrudnienia zostaną zastąpione przez standardowe i rozszerzone sprawdzenie przeszłości.

Standardowe sprawdzenie przeszłości – wskazano w komunikacie – będzie obejmowało ustalenie tożsamości osoby podlegającej sprawdzeniu na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat oraz uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat.

Z kolei – jak wskazała KPRP – rozszerzone sprawdzenie przeszłości, obejmujące dodatkowo uzyskanie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku, będzie przeprowadzane, co do zasady, raz na 12 miesięcy. W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, w zależności od kategorii sprawdzanej osoby, podmiot przeprowadzający rozszerzone sprawdzenie przeszłości bądź Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek tego podmiotu będą obligatoryjnie składać wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej.

Negatywny wynik standardowego oraz rozszerzonego sprawdzenia przeszłości uniemożliwiać będzie wykonywanie zadań, w związku z którymi sprawdzenie było przeprowadzone. Osoba sprawdzana otrzyma negatywny wynik, jeżeli z informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat wynika, że została skazana prawomocnym wyrokiem w związku z popełnionym umyślnie przestępstwem wymienionym ustawie i górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności za to przestępstwo wynosi co najmniej 3 lata.

Jak podała KPRP, ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 31 grudnia br.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus