Przejdź do treści
Płk Marcin Górka został powołany przez Mariusza Błaszczaka na pełnomocnika MON ds. przestrzeni kosmicznej (fot. MON/Twitter)
Źródło artykułu

MON powołało pełnomocnika ds. przestrzeni kosmicznej

W środę (20 maja) płk Marcin Górka został powołany na pełnomocnika MON ds. przestrzeni kosmicznej, który ma przygotować strategię resortu w tej dziedzinie. Nominację na nowe stanowisko wręczył oficerowi Mariusz Błaszczak.

Płk Marcin Górka, który jako pełnomocnik będzie reprezentował MON na forach: NATO, UE, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej, ma m.in. przedstawić propozycje wypracowania zdolności telekomunikacyjnych i rozpoznania satelitarnego.

Pełnomocnik ma się zająć opracowaniem i implementacją resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Na podstawie tej strategii będzie przedstawiał szefowi Sztabu Generalnego propozycje dotyczące programów i projektów zmierzających do budowy zdolności polskiego wojska do pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi; obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej; telekomunikacji satelitarnej – w tym z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej; zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu; wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.

Ma on również dokonać analiz wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia.

Do zadań pełnomocnika będzie należeć też opracowanie wytycznych dotyczących implementacji w resorcie obrony narodowej polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym; przygotowanie resortowego planu implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej oraz dokumentów wykonawczych odnoszących się do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Płk Marcin Górka, jako pełnomocnik ma także reprezentować MON w charakterze eksperckim, na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zadaniem pełnomocnika będzie opracowywanie stanowiska resortu obrony w sprawach dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby poziomu polityczno-wojskowego oraz wypracowanie założeń dotyczących budowy kompetencji kosmicznych w polskim przemyśle zbrojeniowym i sektorze naukowym.

Płk Marcin Górka będzie odpowiadał także za współpracę międzynarodową w formule rząd-rząd i przedsięwzięcia zmierzające do wskazania możliwych kierunków zaspokojenia potrzeb dla zdolności operacyjnych w ramach umów międzynarodowych.

Do jego zadań będzie należało przygotowanie dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych obejmujących satelitarną obserwację Ziemi, telekomunikację satelitarną, obserwację i monitorowanie przestrzeni kosmicznej, wynoszenie obiektów na orbitę oraz budowę wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej.

Pełnomocnik ma proponować zapisy i zmiany w programie rozwoju sił zbrojnych oraz planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju zdolności satelitarnych zdolności. Jego zadaniem będą także negocjacje i przygotowywanie umów wynikających z decyzji o osiąganiu satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach współpracy lub programów międzynarodowych.

Do 31 sierpnia 2020 r. płk Marcin Górka ma przygotować projekt decyzji ministra obrony narodowej w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw operacyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej; zespół będzie organem doradczym pełnomocnika.

Nadzór merytoryczny nad pracą pełnomocnika będzie sprawował wiceminister Marcin Ociepa.

Na ostatnim szczycie NATO w grudniu ubiegłego roku w Londynie sojusznicy potwierdzili uznanie przestrzeni kosmicznej za kolejną domenę działań Sojuszu po lądzie, wodzie, powietrzu i cyberprzestrzeni.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony