Lotniska chcą zawieszenia przepisów o obszarach ograniczonego użytkowania

Związek Regionalnych Portów Lotniczych wnioskuje do rządu o zawieszenie stosowania przepisów o obszarach ograniczonego użytkowania. Organizacja wskazuje, że szczególnie w kryzysie branży funkcjonowanie obszarów w obecnym stanie prawnym jest dla niej zbyt drogie.

Ponadto ZRPL oczekuje zrekompensowania z przyszłorocznego budżetu państwa pozostałych strat za czas administracyjnego zamknięcia ruchu pasażerskiego, czyli za okres od 15 marca do 30 czerwca. Dotąd przekazane lotniskom środki pokryły 30-40 proc. ich strat z tego okresu.

W czwartek ZRPL podał m.in. że z trzynastu polskich regionalnych portów lotniczych w pierwszych trzech kwartałach br. skorzystało o 65,6 proc. mniej pasażerów niż przed rokiem. W trzecim kwartale 2020 r. ruch pasażerski na lotniskach regionalnych zdołał się odbudować do poziomu około 33 proc. odnotowanego w tym samym okresie minionego roku

Komentując te dane, szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik podkreślił, że w tym kontekście polskie lotniska mierzą się z największych kryzysem w swojej historii: większość lotnisk regionalnych musi walczyć o utrzymanie płynności finansowej.

„Spółki zarządzające portami korzystają ze wszystkich programów pomocowych przygotowanych przez rząd dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa. Ponadto w listopadzie większość lotnisk regionalnych otrzymała rekompensaty z budżetu państwa za czas administracyjnego zamknięcia ruchu pasażerskiego, to jest za okres od 15 marca do 30 czerwca. Otrzymane środki pokryły 30-40 proc. poniesionych w tym okresie przez lotniska strat” - wskazał Tomasik.

„Przygotowany przez rząd program był krokiem w dobrym kierunku, jednak w ocenie ZRPL pomoc państwa dla lotnisk regionalnych powinna być większa, a to ze względu na skalę spadku ruchu pasażerskiego, która w czwartym kwartale wynosi nawet do 90 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub. roku” – zastrzegł prezes ZRPL.

„Dlatego uważamy, że wskazane byłoby w przyszłorocznym budżecie państwa zarezerwowania środków na zrekompensowanie lotniskom reszty strat poniesionych w drugim kwartale ze względu na administracyjne zamknięcie ruchu pasażerskiego” – wyjaśnił.

ZRPL wnioskuje też do rządu o pozafinansowe działania, których wdrożenie pomogłoby w poprawie sytuacji polskich lotnisk. Jednym z kluczowych zagadnień są przepisy dotyczące tzw. obszarów ograniczonego użytkowania (OOU), czyli przylotniskowych terenów, których mieszkańcy mają prawo do odszkodowań, wynikających m.in. z hałasu.

Zdaniem zarządców lotnisk obowiązujące w tym zakresie prawo jest źle skonstruowane, daje pole do nadużyć i dyskryminuje zarządzających lotniskami. „Nigdy nie uchylaliśmy się od wypłaty odszkodowań, ale chcielibyśmy, żeby cały proces odbywał się w sposób racjonalny. ZRPL uważa, że należy sprecyzować podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej portów lotniczych w związku z utworzonymi obszarami ograniczonej użyteczności, zwłaszcza z tytułu rzekomego spadku wartości nieruchomości” – wskazał Tomasik.

Jak ocenił, „niekiedy przybiera to kształt patologiczny”. „Przykładowo w Poznaniu z tego tytułu wypłacono już ponad 110 mln zł” – zobrazował.

ZRPL za niezbędną uważa też zmianę sposobu wyznaczania granic OOU. Obecna metodologia ich wyznaczania na podstawie najmniej korzystnej doby, zamiast wartości średniorocznej, powoduje bowiem rozrost obszarów, a tym samym zwiększenie presji odszkodowawczej,

Ponadto przepisy, zdaniem zarządców lotnisk, powinny określać standardy metodologii wyceny nieruchomości na terenie OOU tworzonych wokół lotnisk, a regulacje te - obowiązywać rzeczoznawców majątkowych, występujących w procesach sądowych jako biegli.

„W związku z kryzysem branży lotniczej i faktem, że funkcjonowanie OOU w obecnym stanie prawnym stanowi bardzo duże obciążenie finansowane dla lotnisk, ZRPL wnioskuje o zawieszenie stosowania tych przepisów na minimum dwa lata oraz nowelizację przepisów w zakresie proponowanym przez Związek” – skonkludował Tomasik.(PAP)

autor: Mateusz Babak

Źródło: PAP
comments powered by Disqus