"Kommiersant": kolejne kroki Rosji w kierunku zastąpienia MAK

MAK - logo

Ministerstwo transportu Rosji przygotowało projekt rozporządzenia o stworzeniu struktury, która ma zastąpić Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK); rząd podejmie wkrótce rozmowy z czterema krajami byłego ZSRR o jej tworzeniu – podał "Kommiersant".

Rosyjski dziennik pisze w poniedziałek, że rząd Rosji zaakceptował plany ministerstwa transportu dotyczące utworzenia międzynarodowego biura do spraw badania wypadków lotniczych i poważnych incydentów. Rosja liczy na podpisanie nowego porozumienia z Armenią, Białorusią, Kazachstanem i Kirgistanem, aby w przyszłości zerwać wszelkie więzi z MAK. Jednak na razie chodzi jedynie o aktualizację bazy prawnej i przygotowanie nowych specjalistów – zastrzega "Kommiersant".

W projekcie rozporządzenia ministerstwa transportu mowa jest o tym, że po powstaniu w Rosji i innych krajach posowieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) przepisów prawnych dotyczących sfery lotnictwa porozumienie z 1991 roku, na mocy którego istnieje MAK, "w znacznym stopniu utraciło swoje funkcje".

Ministerstwo transportu chce, aby w ramach nowego porozumienia stworzona została "aktualna baza prawna" na podstawie dokumentów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i aby przygotowani zostali nowi specjaliści – wyjaśnia "Kommiersant". Wówczas powstałyby warunki do wystąpienia Rosji z porozumienia z 1991 roku.

Niemniej, nawet po wejściu w życie nowego porozumienia nadal obowiązywałoby poprzednie – zastrzega dziennik. Podaje także, że w odróżnieniu od MAK nowe międzynarodowe biuro zajmowałoby się badaniem nie tylko katastrof, ale i poważnych incydentów lotniczych.

Według "Kommiersanta" projekt porozumienia o stworzeniu nowego organu na miejsce MAK powstał w strukturach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG) i władze Armenii zapowiadały, że kraje członkowskie uzgodnią stworzenie tej organizacji do końca roku. Członkami EaUG są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja. Natomiast MAK bada katastrofy lotnicze na terenie 11 państw byłego ZSRR.

Źródło zbliżone do MAK powiedziało "Kommiersantowi", że komitet nie ma żadnych informacji o zamiarach resortu transportu.

O planach powołania nowej struktury międzypaństwowej do badania katastrof lotniczych, czyli pełnienia funkcji obecnie wykonywanej przez MAK, media rosyjskie informowały w 2016 i w 2017 roku. W maju zeszłego roku dziennik "Izwiestija" oceniał, że uzgodnienie wspólnego stanowiska krajów EaUG w tej sprawie może zająć 3-4 lata. W 2016 roku "Kommiersant" podał, że rozważane jest wyjście Rosji z porozumienia o lotnictwie cywilnym z 1991 roku, na mocy którego istnieje MAK.

Od 1994 roku MAK zajmuje się badaniem katastrof lotniczych. Kompetencje te uzyskał na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej z 23 kwietnia 1994 roku. MAK powstał w grudniu 1991 roku w wyniku porozumienia między republikami byłego ZSRR, które stały się wówczas niepodległymi państwami. Podpisały one porozumienie o lotnictwie cywilnym i wykorzystaniu przestrzeni powietrznej, w którym określone zostały kompetencje tej ponadpaństwowej struktury.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus