JSW Innowacje w konsorcjum organizacji przestrzeni powietrznej dla dronów

Konsorcjum dla U-Space JSW Innowacje droneradar dlapilota flytechuav aerobits wizipisi

Należąca do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej spółka JSW Innowacje będzie współtworzyć projekt organizacji przestrzeni powietrznej dla dronów w ramach europejskiego programu U-Space. Pierwsze w Polsce badania w tym zakresie będą prowadzone na terenie jednej ze śląskich kopalń.

Spółka należąca do grupy kapitałowej JSW znalazła się w konsorcjum, w skład którego weszły podmioty z branży bezzałogowych systemów latających. Dla górniczej firmy udział w badaniach dotyczących dronów ma znaczenie praktyczne – docelowo wdrożenie systemu pomoże np. monitorować szkody górnicze, zasoby węgla oraz strategiczne urządzenia i obiekty górniczej infrastruktury, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia kosztów działania kopalń.

Europejska koncepcja U-Space przewiduje, że w miastach zostanie zorganizowana przestrzeń powietrzna przeznaczona dla dronów. By mogło z niej bezpiecznie korzystać wielu użytkowników, trzeba stworzyć odpowiednią infrastrukturę, m.in. po to, by ruch dronów nie kolidował z klasycznym lotnictwem załogowym. Specjaliści wskazują, iż wdrożenie koncepcji U-Space da nowe możliwości zarówno firmom z branży przemysłowej, jak i usługowej.

"Tak jak mamy ruch samochodowy czy lotniczy, z obowiązującymi jego uczestników zasadami, tak ma powstać regularny ruch dronowy. Na niskich wysokościach latać będą drony, które wykonywać będą konkretne zadania – od transportu, przez pomiary, po przeprowadzanie audytów" – wyjaśniła we wtorek dyrektor ds. badań i rozwoju w spółce JSW Innowacje dr Agnieszka Hankus-Kubica.

By możliwe było swobodne testowanie technologii, wypracowanie wspólnego systemu obsługi oraz zasad funkcjonowania, spółka JSW Innowacje utworzy Narodowy Obszar Testowy Technologii Automatycznych. Na terenie jednej z rewitalizowanych kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstanie obszar doświadczalny na potrzeby testowania dronów. "Będzie to pierwszy na świecie otwarty obszar testowy działający zgodnie z koncepcją U-Space" – zaznaczyła dyrektor.

Poza spółką JSW Innowacje konsorcjum tworzą: Dlapilota.pl – właściciel systemu DroneRadar, FlyTech UAV – krakowski innowacyjny start-up zajmujący się produkcją bezzałogowych systemów latających i oprogramowania oraz Creotech Instruments – spółka technologiczna działająca w sektorze kosmicznym.

Zgodnie z podpisaną już umową tworzącą konsorcjum, efektem badań ma być powszechnie dostępny system obsługujący drony. Strony przygotowują się do uruchomienia i testowania infrastruktury, która pozwoli dronom regularnie pojawiać się w przestrzeni miast, czyli zrealizować koncepcję U-Space.

Prezes JSW Daniel Ozon przypomniał, że rozwijanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii to jeden z priorytetów przyjętej niedawno Strategii Rozwoju JSW do 2030 r., która ma zagwarantować spółce umacnianie pozycji wiodącego producenta węgla koksowego i czołowego producenta koksu na rynku europejskim. W opinii prezesa, wykorzystanie nowoczesnych technologii to właściwy trend, który nie tylko zapewni JSW optymalny rozwój, ale również może wyznaczyć kierunki dla całego górnictwa.

"Planujemy, że pierwsze próby systemu pilotażowego będą możliwe pod koniec czerwca 2018 r. Na Śląsku na drony czekają już bardzo konkretne zadania – system posłuży m.in. monitorowaniu szkód górniczych oraz kluczowych obiektów, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów funkcjonowania spółki" – poinformował Ozon.

Przy realizacji projektu konsorcjum ma ściśle współpracować z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (specjalizującym się w analizach oraz przetwarzaniu zobrazowań satelitarnych i bezprzestrzennych), a także szczecińską firmą Aerobits, producentem transponderów lotniczych (wykorzystywanych do kontroli ruchu lotniczego.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus