O kształceniu kadr dla branży lotniczej na Słowacji

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
Na Uniwersytecie Technicznym w Zilinie (Słowacja) odbyły się Warsztaty poświęcone sytuacji bieżącej oraz przyszłości w sferze kształcenia akademickiego kadr dla branży lotniczej. Spotkanie zorganizowano w ramach europejskiego projektu AirTN finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego. Wśród zaproszonych prelegentów udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji i przedsiębiorstw związanych z obsługą ruchu lotniczego oraz pracownicy linii lotniczych (program Warsztatów dostępny tutaj).

Zasadniczym celem spotkania było opracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej wyznaczających kierunki działania przy tworzeniu kolejnej, ósmej, edycji Programu Ramowego w zakresie kształcenia w lotnictwie.

W drugiej części dnia, na pobliskim lotnisku Zilina - Dolny Hricov, odbyła się uroczystość przekazania w użytkowanie nowo zakupionych przez Uniwersytet naziemnych urządzeń treningowych klasy BITD i BATD produkcji szwajcarskiej firmy Elite.
Źródło: OKL Politechniki Rzeszowskiej
comments powered by Disqus