Przejdź do treści
Co po PPL(A)?
Źródło artykułu

Co po PPL(A)?

Zakończenie szkolenia do licencji turystycznej PPL(A), pomyślnie zdane egzaminy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i w ręku licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(A) to dopiero początek każdej przygody lotniczej. Statystyki pokazują, że wiele osób nie interesuje praca zawodowa w lotnictwie, nie marzy im się licencja pilota samolotowego zawodowego CPL(A) czy licencja pilota liniowego ATPL. Zrobili PLL(A) po to aby mogli latać dla przyjemności. Taki był ich cel szkolenia - zrealizowali go kosztem wolnego czasu i niemałych środków finansowych.

Podniesienie minimalnych warunków

Minimalne warunki meteo dla świeżo upieczonego pilota to 5 km widzialności i 500 metrów podstawy chmur. Co robić jak trzeba wracać do domu a tu podstawa niska i widać kiepsko. Jest na to rada. Posiadając licencję PPL(A) możemy uzyskać uprawnienia do lotów nawigacyjnych w obniżonych minimach operacyjnych (VMC), czyli kiedy podstawa chmur wynosi 300 metrów a widzialność 3 km. Wbrew pozorom nasze szanse na powrót do domu znacznie wzrosną. Co trzeba aby takie uprawnienie uzyskać?

1.Wykonać loty w.g. wskazań przyrządów przygotowujących do lotów VFR w obniżonych minimach operacyjnych (VMC) - to czas lotu około 11 godzin z instruktorem. Licząc koszt godziny lotu (samolot powinien być wyposażony w podstawowe przyrządy radionawigacyjne (VOR lub ADF)) 600 złotych to koszt szkolenia wyniesie 6.600 złotych. Przyjęta kwota jest orientacyjna, gdyż w rzeczywistości jest ona negocjowana z wybranym ośrodkiem.
Trzeba zwrócić uwagę na czas pomiędzy zakończeniem tego szkolenia a rozpoczęciem następnego etapu – jeżeli przerwa będzie powyżej 30 dni to musimy wykonać 1 lot doskonalący w.g wskazań przyrządów.

2.Teraz właściwe szkolenie do uzyskania uprawnienia do lotów nawigacyjnych w obniżonych minimach operacyjnych (VMC) – po przygotowaniu naziemnym czeka nas około 12 godzin lotu z instruktorem i 8 godzin samodzielnych co daje razem około 20 godzin lotu czyli koszt około 12.000 złotych.

VFR noc

Kolejny problem to sytuacja w której braknie czasu na dolot do lotniska docelowego w dzień – przydałyby się uprawnienia do lotów VFR w nocy. Wiele lotnisk zaczyna dysponować oświetleniem dróg startowych. Posiadając licencję PPL(A) i kwalifikacje do lotów na danym typie samolotu z nalotem dowódczym 10 godzin możemy przystąpić do szkolenia w nocy. Warunki meteo minimalne to 500 metrów podstawy chmur i 5 km widzialności. Przed rozpoczęciem latania w nocy czeka nas lot w zasłoniętej kabinie.

Czas lotu z instruktorem to około 5 godzin i samodzielnie 5 godzin czyli razem 10 godzin. Trzeba się liczyć, że Kierownik Szkolenia Ośrodka nada uprawnienie do wykonywania lotów nocnych jedynie na typ, na którym odbyło się szkolenie. Koszt szkolenia to około 6.000 złotych.

Przepisy JAR – FCL 1 co prawda w swoim zapisie (JAR-FCL 1.125) objaśniają:

Kwalifikacje do lotów nocnych. Jeżeli uprawnienia wynikające z licencji pilota turystycznego (samoloty) (PPL(A)) mają być wykorzystywane w nocy, to kandydat musi odbyć szkolenie składające się z co najmniej 5 dodatkowych godzin lotów w nocy na samolotach, z których co najmniej 3 godziny będą obejmować loty szkolne na dwusterze, w tym 1 godzinę przelotu nawigacyjnego oraz pięć samodzielnych startów i lądowań z zatrzymaniem. Uprawnienie do lotów w nocy zostanie wpisane do licencji.

ale zgodnie z prawem Władza Lotnicza może podnieść wymagania do uzyskania licencji czy uprawnienia co też uczyniła i dlatego programy obowiązujące w naszych ośrodkach szkolenia to minimum 10 godzin do uzyskania kwalifikacji do lotów nocnych.

Loty według wskazań przyrządów IR

Przepisy JAR – FCL 1 dają jeszcze jedną możliwość, która zdecydowanie uniezależni nas od warunków pogodowych – uzyskanie uprawnienia do wykonywania lotów w.g wskazań przyrządów IR(A). Zgodnie z zapisem JAR – FCL 1.190:

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów musi posiadać licencje pilota turystycznego (samoloty) (PPL(A)), kwalifikacje do wykonywania lotów nocnych lub licencję pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)), nalot co najmniej 50 godzin w lotach nawigacyjnych (przelotach) jako dowódca statku powietrznego (PIC) na samolotach lub śmigłowcach w tym przynajmniej 10 godzin na samolotach.

Są jeszcze dwa bardzo ważne warunki:
- wynikające z przepisów JAR – FCL 1 :

Posiadacz uprawnienia IR(A) wydanego zgodnie z Załącznikiem 1 do JAR – FCL 1.200, musi posiadać licencję pilota turystycznego (samoloty) (PPL(A)), pilota zawodowego CPL(A), (licencję pilota w załodze wieloosobowej MPL(A)) lub pilota liniowego ATPL(A) z wpisem uprawnień - Radio Międzynarodowe (w celu prowadzenia korespondencji w języku angielskim).

oraz z przepisów licencjonowania:

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów musi posiadać wydane przez UKE świadectwo radiotelefonisty w służbie lotniczej bez ograniczenia.

Szkolenie jest dwuetapowe:
1. Szkolenie teoretyczne

Prawo lotnicze oraz procedury ruchu lotniczego
Ogólna wiedza o samolocie
Osiągi i planowanie
Człowiek, możliwości i ograniczenia
Meteorologia
Nawigacja
Procedury operacyjne
Łączność

Szkolenie prowadzone jest dwoma metodami: stacjonarnym i zaocznym.

Rozkład godzinowy, w poszczególnych ośrodkach może się nie co różnić ale dla ogólnienia, można przyjąć:

Szkolenie teoretyczne
  Wykłady Ćwiczenia Razem
TRYB Stacjonarny
Zaoczny Stacjonarny i zaoczny
Stacjonarny Zaoczny
150 50 50 200 100
LICZBA GODZIN 150 50 50 200 100

Orientacyjny koszt takiego szkolenia to kwota około 2.500 złotych.

2. Szkolenie praktyczne

Zgodnie z zapisem w JAR – FCL 1

Szkolenie na uprawnienia IR(A) do lotów na samolocie jednosilnikowym obejmuje co najmniej 50 godzin lotu wg wskazań przyrządów, z czego do 20 godzin stanowić może symulacja lotu wg wskazań przyrządów na ziemi w kabinie treningowej typu FNTP I, lub do 35 godzin na symulatorze lotu lub kabinie treningowej FNTP II. Nie więcej niż 10 godzin przewidzianego programu szkolenia w kabinie treningowej FNPT II lub na symulatorze symulacji lotu wg wskazań przyrządów na ziemi może być, za zgodą Władzy Lotniczej przeprowadzone w FNPT I.

Koszt takiego szkolenia:

1. przy wykorzystaniu symulatora FNTP II (35 godzin) to około 10.500 złotych;
2. bez symulatora (50 godzin lotu) to około 30.000 złotych;

Uprawnienie do wykonywania lotów w.g wskazań przyrządów uzyskiwane jest po pomyślnym zdaniu egzaminów przed Władzą Lotniczą (ULC). Należy pamiętać, że uprawnienie IR(A) ważne jest przez jeden rok od daty wydania lub przedłużenia.

Posiadając licencję PPL(A) możemy dodatkowo uzyskać następujące uprawnienia (w wybranych ośrodkach szkolenia):

loty grupowe – około 10 godzin lotu;
loty połączone ze zrzucaniem skoczków spadochronowych – około 4 godzin;
holowanie szybowców – około 3 godzin;
akrobacje podstawową – około 7 godzin;
akrobacje średnią – około 10 godzin;
akrobacje wyższą – około 12 godzin;

Przed przystąpieniem do uzyskania któregoś z powyższych uprawnień trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków dotyczących nalotu, posiadanych kwalifikacji i typu samolotu.

Frazeologia proceduralna w języku angielskim

Niezastąpionym wręcz uprawnieniem jest możliwość komunikacji w języku angielskim. Obowiązujące przepisy ściśle określają zakres umiejętności jakimi musi się wykazać pilot chcący uzyskać uprawnienie do posługiwania się frazeologią proceduralną w języku angielskim. Uprawnienie ICAO 4, tzw. poziom operacyjny – uprawniający do wykonywania operacji lotniczych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, można uzyskać zdając egzamin przed władzą lotniczą. Ponowna weryfikacja umiejętności dla poziomu ICAO 4 musi się odbyć w ciągu 3 lat. Egzamin składa się z trzech części: pierwszej polegającej na odsłuchaniu tekstu mówionego i odpowiedzi na pytania ze zrozumienia. Drugiej, polegającej na użyciu komunikacji proceduralnej z słuchawkami na uszach oraz trzeciej, swobodnej rozmowy z egzaminatorem. Obecnie Urząd Lotnictwa Cywilnego stosuje system egzaminacyjny RELTA.

Podsumowanie

Uzyskanie licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) jest jedynie pierwszym etapem przygody. Można na tym poprzestać i wykorzystywać uzyskaną licencję do lotów „rekreacyjnych” i latać dla swojej przyjemności w wolnych chwilach.

Jeżeli jednak myślimy o turystyce lotniczej i to nie tylko po Polsce musimy się zdecydować na dodatkowe szkolenia, które dadzą nam wiedzę i umiejętności do wykonywania takich lotów. Warto się szkolić! Każda wylatana godzina, każda godzina z instruktorem, każda godzina w ławce i każda godzina spędzona na nauce to cegiełka w budowaniu naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że bezpieczne niebo zaczyna się na ziemi....

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony