NTSB: Statystyki roku 2009

NTSB

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, NTSB, opublikowała wstępny raport dotyczący wypadków lotniczych w 2009 roku, który pokazuje ogólny spadek cywilnych wypadków lotniczych w Stanach Zjednoczonych. W tym pojęciu zawierają się operacje general aviation i Part 135 na żądanie. Wyniki badań pokazują, że operacje Part 135 odnotowały najniższą liczbę wypadków śmiertelnych w przeciągu ostatnich dwóch dekad.

W sumie, liczba cywilnych wypadków lotniczych w USA spadła z 1658 w 2008 roku do 1551 w roku 2009. Liczba zabitych również spadła z 566 do 534. Większość ofiar poniosło śmierć w wypadkach general aviation i planowych operacjach Part 121.

Wypadki w lotnictwie ogólnym spadły z 1566 w 2008 roku do 1474 w roku 2009. Z tego 272 śmiertelnych, w porównaniu do 275 w roku poprzednim. Jednakże, wskaźnik wypadków wzrósł do 7,20 na100000 godzin lotu w 2009 z 6,86 w roku 2008, przy mniejszej ogólnej liczbie godzin lotu w 2009. Choć liczba ofiar śmiertelnych spadła z 494 do 474, to wskaźnik wypadków śmiertelnych wzrósł z 1,21 do 1,33.

Zdarzyła się jedna katastrofa operatora pasażerskiego – 12 lutego zginęło 50 pasażerów lotu 3407 Colgan Air

W operacjach Part 135, na żądanie zdarzyło się 47 wypadków w 2009 roku, czyli o 11 mniej niż w roku 2008. Spadła też liczba zabitych z 69 w 2008 roku do 17 w 2009 roku. Wskaźnik wypadków spadł do 1,63 na 100000 godzin lotu w 2009 z 1,81 w 2008 roku.

Dodatkowe dane znajdują się na stronie NTSB.

Źródło: NTSB
comments powered by Disqus