Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR zostanie zlikwidowana!

SAR - współpraca statku ze śmigłowcem W-3WARM (fot. Sebastian Smuga)

Jak poinformował portal Naszbaltyk.com, administrację morską czekają dobre, w mniemaniu Ministra Gospodarki Morskiej, zmiany. Po części zmiany te już się dokonały. 1 stycznia 2020 działalność zakończyło Witowo Radio.

1 kwietnia 2020 przestanie funkcjonować Urząd Morski w Słupsku. Jego kompetencje i zadania zostaną podzielone między Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie. W następnej kolejności zlikwidowana zostanie Morska Służba Poszukiwania I Ratownictwa SAR, która z dniem 1 stycznia 2021 roku przejdzie pod Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie.

Projekt pojawił się nagle i niespodziewanie dla samych zainteresowanych (z którymi nie był nigdy konsultowany) w dniu 14 stycznia 2020. Celem tej dobrej zmiany ma być „…optymalizacja struktur administracji rządowej oraz zwiększenie jej efektywności przy zachowaniu ekonomiki wydatkowania środków publicznych…” – czytamy z niedowierzaniem.

Ministerialne uzasadnienie składa się z jednego zdania: „…Celem projektu jest poprawienie koordynacji i wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w ramach środków i zasobów będących w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej…” Dowiadujemy się również, że zmiana nic nie kosztuje. I tyle.

Obecnie Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działająca w ramach europejskiej Służby SAR, ma swoją centralę w Gdyni, gdzie znajduje się też Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne.

Cały artykuł czytaj na stronie www.naszbaltyk.com

Źródło: naszbaltyk.com
comments powered by Disqus