Przejdź do treści
Pasażerowie na pokładzie samolotu, fot. Vox
Źródło artykułu

Zignorowali polecenia kapitana - interwencja Straży Granicznej

Na pokładzie statku powietrznego nie ma dwóch liderów. Rządzi kapitan i bierze pełną odpowiedzialność za samolot i pasażerów. Nie znaczy to jednak, że może robić co chce. Lotnictwo opiera się na procedurach, których przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem załogi i pasażerów, szczególnie teraz, kiedy obowiązują dodatkowe obostrzenia pandemiczne na pokładach samolotów.

Zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze „W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego dowódca jest upoważniony do wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego. Wszystkie osoby obecne na pokładzie statku powietrznego są obowiązane wypełniać polecenia dowódcy”.

Niestety, co do uprawnień kapitana statku powietrznego oraz zasad obowiązujących wszystkich pasażerów podczas rejsu, nie byli zorientowani trzej mężczyźni, podróżujący z Islandii, Grecji i Holandii, którzy wczoraj (07.10.2020 r.) opuścili pokłady samolotów w towarzystwie funkcjonariuszy z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie.

Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali wobec 24, 31 i 36 – latka, gdyż stwarzali zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu. Każdy z nich ignorował polecenia kapitana i załogi statku powietrznego w zakresie obostrzeń epidemiologicznych, odmawiając założenia maseczek ochronnych. Ponadto od mężczyzn była wyraźnie wyczuwalna woń alkoholu. Jak się okazało, wszyscy byli pod wpływem alkoholu, co wykazały późniejsze badania alkomatem.

Po wylądowaniu samolotów, na płycie lotniska czekali na nich funkcjonariusze od trudnych zadań czyli Grupa Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. To pod ich eskortą zostali wyprowadzeni z samolotu. Na podstawie art. 210 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Lotnicze za niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie grozi im kara grzywny w wysokości do 500 złotych.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony