Ćwiczenia na terenie Portu Lotniczego Lublin w Świdniku

Pirotechnik na lotnisku w Świdniku (fot. nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku odbyły się ćwiczenia, gdzie zgodnie ze scenariuszem służby mundurowe na terminalu CARGO ujawniły podejrzaną przesyłkę, która może zawierać urządzenie wybuchowe lub materiał wybuchowy.

Do symulowanego zdarzenia doszło na terminalu CARGO Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku, podczas kontroli bezpieczeństwa ładunku przewidzianego do transportu drogą lotniczą. W trakcie czynności stwierdzono obecność improwizowanego urządzenia wybuchowego w jednej z przesyłek.

Po podjęciu przez pirotechników zespołu interwencji specjalnych podejrzanego pakunku zdecydowano o konieczności przeprowadzenia neutralizacji z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Placówki NOSG w Lublinie.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy Placówki NOSG w Lublinie oraz innych służb współuczestniczących. Czynny udział w ćwiczeniach brały wszystkie komórki odpowiedzialne za codzienne utrzymywanie bezpieczeństwa we właściwych dla siebie obszarach, (Służba Ochrony Lotniska, Lotniskowa Straż Ratowniczo Gaśnicza oraz Dział Operacyjno – Techniczny Lotniska).


(fot. nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
comments powered by Disqus