Masy Do Kwadratu

myFTO.net

Szybki sposób na zapamiętanie zależności między elementami składającymi się na zdefiniowane masy samolotu. Wzrokowiec z łatwością zapamięta środkowy kwadrat i z jego pomocą będzie czesał wszystkie zadanka związane z masami na teorii ATPL-a. Po przerobieniu kilkunastu zadań, przy których za każdym razem rysuje się kwadrat mas, definicje zostają w głowie już na wieki wieków amen.

Fuel ? Paliwo do startu (TOF – Take Off Fuel)

Non-revenue Load ? całkowita waga ładunku, za który nie pobiera się opłaty za przewóz, zazwyczaj stanowią go części zamienne, koła zapasowe itp.

Traffic Load ? TL całkowita waga pasażerów, bagażu, ładunku włącznie z Non-revenue Load

Variable Load ? VL całkowita waga załogi wraz z wyposażeniem potrzebnym do obsługi pasażerów, ale nie stanowiącym seryjnego wyposażenia samolotu, cateringu, wody pitnej oraz chemikalii w toaletach, jedzenia i napojów.

Basic Empty Mass ? BEM waga samolotu wraz ze standardowym wyposażeniem, nieużywalnym paliwem (tym, które pozostaje w układzie po jego opróżnieniu przez zawory zlewowe), innymi płynami, głównie chodzącymi i hydraulicznymi, które muszą być napełnione do standardowego poziomu (bez wody pitnej oraz chemikaliow toalet), gaśnicami przenośnymi, elementami pirotechnicznymi (race itp.), awaryjnymi urządzeniami tlenowymi, dodatkowym wyposażeniem elektronicznym potrzebnym do obsługi pasażerów i stanowiącym standardowe wyposażenie samolotu.

Dry Operating Mass – DOM = BEM + VL

Zero Fuel Mass – ZFM = DOM + TL

Take Off Mass – TOM = ZFM + Take Off Fuel

Operating Mass – OM = DOM + Take Off Fuel

Usefull Load – UL = Take Off Fuel + TL

Pełną treść artykułu znajdziecie na stronie myFTO.net

Źródło: myFTO.net
comments powered by Disqus