Elementy składowe zapasu paliwa

myFTO.net

Taxi Fuel? Ilość paliwa zużywana w czasie rozruchu, próby silników, pracy APU i kołowania. Taxi Fuel określa się często jako średnie spalanie na ziemi na jednostkę czasu.

Trip Fuel? Ilość paliwa potrzebna do wykonania przelotu z lotniska odlotu (Daparture Aerodrome) na lotnisko docelowe (Destination Aerodrome), począwszy od momentu zwolnienia hamulców (Brake Release) i rozpoczęcia rozbiegu, skończywszy na przyziemieniu (Touch Down).

Alternate Fuel? Ilość paliwa potrzebna do wykonania przelotu z lotniska docelowego (Destination Aerodrome) na lotnisko zapasowe (Alternate Aerodrome). Do obliczeń należy również włączyć ilość paliwa potrzebną na wykonanie procedury po nieudanym podejściu (Missed Approach Procedure) na lotnisku docelowym. Jeżeli planowane są dwa lotniska zapasowe, należy przyjąć zapas paliwa dla lotniska zapasowego o większej odległości od lotniska docelowego.

Contingency Fuel ? zapas paliwa doliczany na nieprzewidziane ewentualności podczas przelotu, takiej jak odejście od trasy w celu ominięcia obszaru złej pogody. Instrukcje poszczególnych operatorów mogą określać różne mechanizmy obliczania Contingency Fuel, najczęściej jest to większa z dwóch wartości: 5% Trip Fuel lub ilość paliwa potrzebna na 5 minut lotu na wysokości 1500 stóp nad lotniskiem docelowym z prędkością oczekiwania (Holding Speed) w warunkach atmosfery wzorcowej ISA.

Final Reserve Fuel? Dla samolotów z silnikami tłokowymi zapas paliwa na 45 minut lotu. Dla samolotów z silnikami turbinowymi zapas paliwa pozwalający na 30 minut lotu na 1500 stóp nad lotniskiem zapasowym, lub lotniskiem docelowym jeżeli zapasowe nie jest określone, z prędkością oczekiwania (Holding Speed) przy masie przewidywanej nad lotniskiem w warunkach atmosfery wzorcowej ISA.

Czytaj całość na stronie myFTO.net

Źródło: myFTO.net
comments powered by Disqus