Dar absolwenta Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1951 roku dla dęblińskiego muzeum

Ppor. pil w st. spocz. Ryszard Maruszak i Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych (fot. muzeumsp.pl)

Ppor. pilot w st. spocz. Ryszard Maruszak ofiarował do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie swoje świadectwo ukończenia kursu pilotażu na samolotach bombowych w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie z 30 grudnia 1951 roku (świadectwo nr 1046, nazwisko zapisane jako "Maruszek").

Ciekawostką jest fakt, iż pierwotnie świadectwo to miał podpisać ówczesny Komendant OSL – płk pil. obs. Szczepan Ścibior. Historia potoczyła się inaczej – 15 sierpnia 1951 roku płk Ścibior został aresztowany przez oficerów Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, a następnie w wyniku procesu, stracony 7 sierpnia 1952 r.

Świadectwa OSL wydrukowano jednak jeszcze z jego nazwiskiem, które zostało maszynowo zakreślone. W zastępstwie Komendanta podpisał je płk obs. Nigof.

Ryszard Maruszak służył w lotnictwie Marynarki Wojennej. Przekazał dęblińskiej placówce kilkanaście archiwalnych fotografii z czasu swojej służby. Jego wspomnienia zostaną również utrwalone w projekcie realizowanym przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pt. "Archiwum wspomnień – wywiady z polskimi lotnikami wojskowymi". Gość Muzeum oddał cześć gen. bryg. pil. obs. Szczepanowi Ścibiorowi na miejscu jego pochówku przy Kościele pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Garnizonie Dęblin.

Przekazany nam dar będzie prezentowany na przygotowywanej obecnie ekspozycji dyplomów i świadectw absolwentów Szkoły Orląt.

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus