Rozporządzenie w sprawie lotnisk wojskowych na potrzeby lotnictwa cywilnego

paragraf

13 stycznia br. ukazało się w Dzienniku Ustaw pod pozycją 42 rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 27 stycznia br.

Rozporządzenie kończy proces legislacyjny przekazywania nieruchomości lotniskowych do samorządów i dotyczy 14 lotnisk, na których przekazano ze Skarbu Państwa do jednostek samorządu terytorialnego w drodze darowizny lub użyczenia na co najmniej 30 lat łącznie 319 działek ewidencyjnych. W rozporządzeniu znajduje się również lista 38 działek przekazywanych w wieczyste użytkowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na potrzeby związane z instalacją pomocy nawigacyjnych.

Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1,398 mld zł. Wdrożenie rozporządzenia stworzy szansę na poprawienie gęstości lotnisk regionalnych w Polsce, przybliżając sieć tych lotnisk do poziomu europejskiego. Nowela rozporządzenia zwiększy liczbę lotnisk zwłaszcza w regionach o niskiej dostępności lotniskowej.

Tekst rozporządzenia

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus