Wspólny system azylowy w UE

Unia Europejska

8 listopada br. minister Jerzy Miller uczestniczył w Brukseli w spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych wchodzących w skład Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Szefowie MSW rozmawiali m.in. o wizach dla obywateli Albanii oraz Bośni i Hercegowiny, stworzeniu europejskiego systemu azylowego i bezpieczeństwie w transporcie lotniczym.
W trakcie obrad ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej rozmawiali o projekcie rozporządzenia dotyczącym zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Republiki Albanii oraz Bośni i Hercegowiny, podróżujących do Unii Europejskiej.

W czasie obrad poruszone były kwestie związane z budową wspólnego, europejskiego systemu azylowego. Utworzenie jednej przestrzeni azylowej w Unii Europejskiej ma na celu zapobieganie nadużyciom procedur azylowych. Priorytetem jest zadbanie o to, aby osoby składające wniosek o azyl, niezależnie od państwa członkowskiego, były jednakowo traktowane pod względem warunków przyjmowania, rozwiązań proceduralnych i określania jego statusu.

Ministrowie w ramach Rady UE dyskutowali o realizacji polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

W Brukseli rozmawiano na temat rosnącego zagrożenia zamachami terrorystycznymi w transporcie lotniczym. Ministrowie omawiali niemiecki pomysł stworzenia „czarnej listy lotnisk”, czyli tych, w których nie są przestrzegane standardy bezpieczeństwa. Z lotnisk wpisanych na taką listę nie mogłyby latać samoloty do krajów Unii Europejskiej. Minister Jerzy Miller wypowiadając się na ten temat powiedział, że „mają to być takie zasady, które możliwie mało nam utrudniają życie, a są wystarczająco skuteczne, abyśmy się czuli bezpieczni. A w związku z tym, czarne listy są bardzo ważne w momencie apogeum zagrożenia. Natomiast czarnych list nie da się utrzymać na długo”. Szef MSWiA zaznaczył, że „przestrzenią, którą jest zainteresowana Al-Kaida, nie jest konkretne państwo, tylko m.in. przestrzeń UE”. Minister podkreślił, że „nie może być tak, żeby każde państwo robiło tylko i wyłącznie to, co uważa za najważniejsze dla swoich obywateli, ale chcemy zespolić nasze wysiłki”.

Podczas posiedzenia ministrowie spraw wewnętrznych państw UE dyskutowali m.in. nad wspólną polityką migracyjną, stworzeniem sieci imigracyjnych oficerów łącznikowych, stanem prac w zakresie uruchomienia SIS II (Systemem Informacyjnym Schengen II).

W części poświęconej wymiarowi sprawiedliwości, która odbyła się 9 listopada br. strona polska przekazała informacje na temat występującego w Polsce problemu sprzedaży, konsumpcji i rosnącej liczby zatruć spowodowanych przez dopalacze.

Spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Brukseli odbywało się od 8 do 9 listopada 2010 roku.
 

---

Rada Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) spotyka się średnio 3-4 razy w trakcie Prezydencji danego państwa członkowskiego. W tym półroczu, mająca przewodnictwo w radzie Belgia, zaplanowała cztery posiedzenia. Spotkania odbyły się w lipcu, październiku, a ostatnie przewidziane jest na grudzień br.

W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele rządów wszystkich Państw Członkowskich UE. Prezydencja Rady UE zmienia się co 6 miesięcy. Polska przejmie przewodnictwo w Radzie UE w drugim półroczu przyszłego roku.

 

Źródło: MSW
comments powered by Disqus