Ostatnie pożegnanie chor. sztab. mar. Tadeusza Pawłowskiego

Chor. sztab. mar. Tadeusz Pawłowski (fot. mksl.pl)

Morski Klub Seniorów Lotnictwa w Gdyni przekazał smutną wiadomość o śmierci członka gdyńskiego stowarzyszenia – chor. sztab. mar. Tadeusza Pawłowskiego, dla którego lotnictwo było od początku życiową pasją.

Tadeusz Pawłowski urodził się 5 czerwca 1935 roku w Dąbrowicach w powiecie kutnowskim woj. łódzkie. Należał do klubu szybowcowego w Lisich Kątach koło Grudziądza. Wykonał tam m.in. skoki spadochronowe. Do wojska powołano go 2 grudnia 1955 roku i skierowano do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu. Po ukończeniu 9. miesięcznego kursu we wrześniu 1956 roku został skierowany do Babich Dołów koło Gdyni do JW 3651. Został przydzielony do I eskadry jako mechanik osprzętu. W 1958 roku podpisał angaż na podoficera zawodowego, pełniąc służbę mechanika osprzętu. W 1959 roku został skierowany na Kurs Doskonalenia Podoficerów Zawodowych w Oleśnicy. Po odbyciu 9. miesięcznego szkolenia powrócił do 1. eskadry jako starszy mech. osprzętu. W 1961 roku został przeniesiony do 18. Eskadry Lotnictwa Łącznikowego MW na technika osprzętu. Rok później przeniósł się do Ustki. W 1964 roku powrócił na Babie Doły i rozpoczął służbę w 42. Polowych Warsztatach Lotniczych na stanowisku kierownika remontu przyrządów pokładowych. W 1969 roku zdał maturę w liceum dla pracujących. W 1972 roku został skierowany na Kurs Chorążych do Oleśnicy gdzie otrzymał stopień chorążego i dyplom Technika Wojsk Lotniczych w specjalności eksploatacja samolotowych urządzeń radioelektronicznych. Dalszą służbę pełnił w 42. PWL na stanowisku zastępcy Kierownika Działu Osprzętu. Na emeryturę odszedł w 1984 roku. Za wzorową służbę i pracę otrzymał szereg nagród i odznaczeń w tym: brązowy Krzyż Zasługi, srebrny i złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowy i srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Posiadał 1 klasę mistrzowską.

Ze smutkiem i żalem przychodzi mi przekazać wiadomość o śmierci żołnierza, niezwykłego, obdarzonego ciepłem wewnętrznym, zawsze dobrze zorganizowanego nie tylko w służbie dla umiłowanej Ojczyzny, ale zawsze etycznie wysoko stojącego na polu naszego stowarzyszenia i różnych innych środowisk społecznych, z którymi był związany. Tadeusz w moich oczach zapisał się jako osoba sumienna, ambitna, uczciwa, przyjacielska, podporządkowana autorytetom i odznaczająca się odpowiedzialnością! Ascetyczny wygląd, kulturalny w obejściu. Już pierwsza moja rozmowa z nim stworzyła fundament wzajemnego szacunku, zrozumienia i zaufania. Bardzo to sobie dziś cenię. W imieniu Prezesa MKSL, członków i własnym oraz tych, których pozostawiłeś w osamotnieniu i smutku, żegnamy Ciebie „pilocie bez skrzydeł” – odchodzącego na „Wieczną Wartę” – wspomniał Krzysztof Kirschenstein – Kronikarz-Fotograf MKSL.

Msza żałobna odbędzie się 1 grudnia 2020 roku o godz. 14.30 w Kościele pw św Michała Archanioła na Oksywiu. Po mszy nastąpi około o 15.30 pochówek na cmentarzu MW Gdynia-Oksywie.

Źródło: Morski Klub Seniorów Lotnictwa w Gdyni
comments powered by Disqus