Minister zaakceptował założenia samolotów AJT i programu śmigłowcowego

Minister Tomasz Siemoniak

Minister Obrony Narodowej w poniedziałek zaakceptował dwa wnioski Rady Uzbrojenia w sprawie kluczowych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Decyzja ta zapoczątkowuje procedury zakupu samolotów szkolenia zaawansowanego dla polskich Sił Powietrznych oraz 70 śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP.

Program Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego (AJT) przewiduje zakup 8 samolotów szkolnych z opcją pozyskania 4 kolejnych maszyn. Program zakupu śmigłowców przewiduje zaś zakup maszyn opartych na wspólnej platformie bazowej.

Zaakceptowane wnioski Rady Uzbrojenia zawierają Pełne Studium Wykonalności samolotów szkolnych i śmigłowców, Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne wsparcia logistycznego oraz pakietu szkoleniowego dla obu projektów.

Oba programy obejmują zakup sprzętu, pakietu logistycznego oraz szkolenia i wsparcia technicznego. Rada Uzbrojenia jest organem doradczym Ministra Obrony Narodowej opiniującym projekty i rekomendującym rozwiązania techniczne w obszarze wyposażenie i modernizacji Sił Zbrojnych. Przewodniczącym Rady Uzbrojenia jest podsekretarz stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji w MON.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus