Kielce: Kurs na bezzałogowce

MON

"Posiadamy niezbędne zaplecze naukowo-badawcze oraz produkcyjne do prowadzenia zaawansowanych prac nad platformami dedykowanymi do środowiska lądowego, powietrznego i morskiego" - powiedział dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON gen. dyw. dr pil. Leszek Cwojdziński podczas konferencji poświęconej krajowemu potencjałowi w zakresie budowy platform bezzałogowych.

W trakcie konferencji zorganizowanej w ramach kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego gen. Cwojdziński przedstawił m. in. nowe technologie w obszarze platform bezzałogowych, sposoby ich zastosowania oraz prace analityczne prowadzone w tym zakresie w Departamencie Polityki Zbrojeniowej. Podkreślał, że rozwój platform bezzałogowych, przede wszystkim latających, jest szczególnie ważny dla Polski jako państwa brzegowego NATO. Zwrócił także uwagę na konieczność właściwego gospodarowania funduszami i koordynację badań naukowych i prac wdrożeniowych pomiędzy różnymi resortami. "W Polsce dysponujemy ograniczonymi funduszami na badania i rozwój i dlatego nie możemy pozwolić sobie na dublowanie zadań i marnotrawstwo środków". Dlatego właśnie, z inicjatywy podsekretarza stanu w MON ds. uzbrojenia i modernizacji Waldemara Skrzypczaka prowadzone są regularne spotkania z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Częścią konferencji był także raport poświęcony możliwościom polskich podmiotów gospodarczych i naukowych w zakresie projektowania i budowy systemów bezzałogowych na rzecz bezpieczeństwa państwa. W DPZ MON opracowano ankietę adresowaną do podmiotów związanych zarówno z potencjałem naukowym, badawczym jak i produkcyjnym , której celem było zebranie informacji o projektach zrealizowanych, projektowanych i planowanych, możliwościach technicznych w zakresie projektowania i budowy nowych systemów, powiązań kooperacyjnych oraz propozycji programów rozwojowych w tym zakresie. Działy tematyczne ankiety dotyczyły platform lądowych, powietrznych, morskich, hybrydowych (mieszanych) oraz obszarów wspomagających. Jak poinformował gen. Cwojdziński rozesłano 30 ankiet, do tej pory otrzymano 15 kompletnych odpowiedzi. Wstępna analiza możliwości opisanych w ankietach wskazuje m. in. że zasoby kadrowe, technologiczne i materiałowe polskich firm pozwalają na produkcję całych systemów BSP (Bezzałogowych Statków Powietrznych), platform latających, jak i stacji naziemnych do sterowania i obsługi. Podobnie - w zakresie platform lądowych czy morskich. Choć na razie poza możliwościami krajowego przemysłu leży samodzielna produkcja BSP średniego i dużego zasięgu, to jednak - jak powiedział szef DPZ - jest możliwe, że po 2014 roku uruchomiona będzie produkcja większych BSL, klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance) czy HALE (High Altitude Long Endurance). Gen. Cwojdziński zapowiedział, że DPZ przeprowadzi analizę zgłoszonych ankiet, m. in. w celu możliwego dofinansowania niektórych, najbardziej interesujących projektów. Podmioty zainteresowane ww. tematyką mogą do 15.09.2012 r. wypełnić i przesłać ankietę (szczegóły na www.dpz.wp.mil.pl w zakładce „Aktualności”).

Zespół Prasowy Wystawy Sił Zbrojnych

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus