Dowódca Operacyjny w PKW Orlik 4

MON

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka 29 sierpnia br. odwiedził polskich żołnierzy realizujących natowską misję Baltic Air Policing.

Celem wizyty Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych było podsumowanie działalności Polskiego Kontyngentu Wojskowego „ORLIK 4” oraz zbliżający się termin przekazania odpowiedzialności za nadzór przestrzeni powietrznej państw bałtyckich pomiędzy polskimi a czeskimi lotnikami.

Dowódca Bazy Lotniczej Litewskich Sił Powietrznych ppłk. Vidmantas Raklevičius przedstawił generałowi Edwardowi Gruszce informacje dot. realizacji zadań na rzecz misji Balic Air Policing. Następnie Dowódca PKW „ORLIK 4” ppłk pil. Leszek Błach zaprezentował podstawowe zadaniami polskiego kontyngentu, dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas wykonywanych operacji powietrznych oraz zakres i poziom współpracy ze stroną litewską.

Kolejnym punktem programu była wizyta na terenie QRA (Quick Reaction Alert), gdzie polscy lotnicy od ponad 4 miesięcy nieprzerwanie pełnią dyżury bojowe. W trakcie pobytu w strefie QRA generał Gruszka został zapoznany z warunkami pracy, infrastrukturą, uzbrojeniem oraz stopniem przygotowania czwartego ORLIKA do bezpiecznego i sprawnego powrotu do kraju.

Spotkania z żołnierzami kontyngentu Dowódca Operacyjny rozpoczął od złożenia życzeń z okazji obchodzonego dzień wcześniej Święta Lotnictwa Polskiego. Następnie podziękował uczestnikom misji Balic Air Policing za poniesiony wysiłek oraz wzorowe wywiązywanie się z postawionych zadań, a najlepszych żołnierzy osobiście wyróżnił.

Kończąc wizytę w Szawle, generał Gruszka udał się z żołnierzami PKW „ORLIK 4” na Górę Krzyży. W tym szczególnym miejscu w obecności ks. mjr. Krzysztofa Smolenia z parafii wojskowej p.w. św. Kazimierza w Orzyszu wspólnie wstawiono krzyż na którym umieszczone zostały tabliczki z nazwiska uczestników misji oraz Dowódcy Operacyjnego. Zostawiając krzyż na ziemi litewskiej, żołnierze ORLIKA chcieli podziękować za szczęśliwe zakończenie kontyngentu.

Oficjalne zakończenie udziału PKW „ORLIK 4” w misji Baltic Air Policing odbędzie się 31 sierpnia br. o godz. 11.00 w Bazie Lotniczej Litewskich Sił Powietrznych w Szawle. Tego dnia zakończy się czteromiesięczny okres w czasie którego, przestrzeni powietrznej państw bałtyckich strzegły samoloty MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka.

W uroczystości przekazania „symbolicznego klucza do nieba państw bałtyckich” będzie uczestniczył reprezentujący Ministra Obrony Narodowej Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka.

kpt. Grzegorz Grabarczuk
rzecznik prasowy PKW „ORLIK 4”
 

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus