Prezes ULC odwołany ze stanowiska

Zmiana na stanowisku Prezesa ULC

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, powierzyła z dniem 12 lipca 2016 r. kierowanie Urzędem Lotnictwa Cywilnego Piotrowi Samsonowi. Jednocześnie z funkcji prezesa ULC odwołany został Piotr Ołowski.

- Polskie lotnictwo, zarówno cywilne, jak i bezzałogowe, intensywnie się obecnie rozwija. Wymaga to opracowania i wdrożenia ram legislacyjnych, stanowiących prawne podstawy funkcjonowania tego sektora. W związku z tym zachodzi potrzeba zmian koncepcyjnych i personalnych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, będącym jednym z najważniejszych lotniczych instytucji w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo lotnicze, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.


Piotr Samson jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej z kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Cranfield w Wielkiej Brytanii, dwumiesięczny kurs Master of Science in Industrial Administration na Uniwersytecie Cornegie Mellon w Pittsburgh"u w Stanach Zjednoczonych i 6-miesięczne studia na Wydziale Handlu Uniwersytetu Galway w Irlandii.

Przez minionych 5 lat prowadził własną działalność w zakresie doradztwa marketingowo-sprzedażowego. W maju br. nawiązał współpracę z PLL LOT, gdzie pracował jako doradca zarządu ds. strategii. Współpracował także z TP S.A. przy wprowadzaniu sieci salonów sprzedaży "Telepunkt", a także z bankiem BPH, dla którego przygotował system standardów obsługi klienta. W latach 2000-2002 był dyrektorem ds. marketingu wydawnictwa Business Press. W 1999-2000 odpowiadał za marketing programu lojalnościowego Shell Smart. W latach 1997-1999 był pracownikiem Unileveru, gdzie pracował jako category trade manager oraz brand manager. Przez 3 lata (1993-1996) pracował w PLL LOT. Wtedy odpowiadał za okresowe analizy przewozowe, opracowywał nowy program identyfikacji wizualnej PLL LOT oraz sterował działaniami marketingowymi. Z dniem 1 sierpnia 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Biura Marketingu i Produktu PLL LOT.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus