Ograniczenia przestrzeni powietrznej w dniu 15 sierpnia 2020 r. - Uwaga: Aktualizacja!

Ograniczenia przestrzeni powietrznej w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała notamy wprowadzające ograniczenia w polskiej przestrzeni powietrznej w kilkunastu lokalizacjach w dniu 15 sierpnia 2020 r. Restrykcje mają związek z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej i obejmują rejony wokół Warszawy (trzy sektory), Gdańska i Sopotu, Białegostoku, Szczecina, Krakowa, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Lublina, Poznania i Rzeszowa.

Prosimy zwrócić uwagę na dwa typy ograniczeń. Jedne to strefy TR (dawne TRA), drugie NW (Navigation Warning).

Dokładne godziny wprowadzenia ograniczeń są określone w poszczególnych notamach, ale w większości przypadków będą one obowiązywały od 09.55 do 10.15 UTC. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie zostaną wprowadzone od 07.20 do 10.10 UTC i Katowice od 12.00 do 12.20 UTC.

Notamy:

A2942/20
TEMP RESERVED AREA TR 403 - WARSZAWA - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF 5 TS-11, 6 F-16, 4 F-16).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS:
1. 521548N 0205509E
2. 522551N 0204742E
3. 522706N 0205220E
4. 523040N 0211750E
5. 523051N 0212505E
6. 522609N 0213540E
7. 520717N 0213721E
8. 520717N 0213721E
9. 520339N 0213735E
10.520545N 0210922E
11.520757N 0211036E
12.521103N 0210613E
13.521508N 0210053E
1. 521548N 0205509E
MCTR/MTMA MINSK MAZOWIECKI EXCLUDED.
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 5000FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 5000FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


A2944/20
TEMP RESERVED AREA TR 404 - WARSZAWA - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF 5 TS-11, 6 F16, 4 F16).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
1. 521548N 0205509E
2. 521508N 0210053E
3. 520755N 0211037E
4. 520545N 0210922E
5. 521140N 0210147E
1. 521548N 0205509E
TEMPORARY SEGREGATED AREA TS 02 E, F INCLUDED IN ACTIVITY.
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 5000FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 5000FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


P2972/20 NOTAMN
A) EPWA B) 2008150720 C) 2008161010
D) 15 0720-0740 1320-1340, 16 0950-1010
E) STREFA TYMCZASOWO REZERWOWANA TR 405 - WARSZAWA - ACT NA POTRZEBY
PRZELOTOW WOJSKOWYCH ACFT (PRZELOT UGRUPOWANIA 1 TS-11, 3 M-346 W 15
AUG, 5 TS-11, 6 F-16 W 16 AUG)
PRZESTRZEN NIESKLASYFIKOWANA.
GRANICE POZIOME:
1.522757N 0205906E
2.523038N 0211735E
3.520339N 0213735E
4.520517N 0211528E
1.522757N 0205906E
Z WYLACZENIEM MCTR/MTMA MINSK MAZOWIECKI
GRANICE PIONOWE:
GORNA: 15 AUG 3500FT AMSL, 16 AUG 5000FT AMSL
DOLNA: GND
W STREFIE DOZWOLONE SA WYLACZNIE:
- LOTY ACFT BIORACYCH UDZIAL W PRZELOTACH
- LOTY RATOWNICZE
- LOTY NA HASLO GARDA.
F)GND G)5000FT AMSL)


A2973/20 NOTAMN
A) EPWA B) 2008151720 C) 2008151740
E) TEMP RESERVED AREA TR 409 - OTWOCK - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF TS-11).
AIRSPACE UNCLASSIFIED.
LATERAL LIMITS:
1.520937N 0211252E
2.520433N 0211236E
3.520000N 0212516E
4.520340N 0212846E
1. 520937N 0211252E
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 2500FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
F)GND G)2500FT AMSL)


H2469/20
TEMP RESERVED AREA TR 406 - KATOWICE - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF TWO C-130).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
1.501000N 0185130E
2.502028N 0185300E
3.501905N 0190222E
4.501741N 0191144E
5.500900N 0191000E
1.501000N 0185130E
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 3500FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 3500FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  12:00   TO: 15 AUG 2020  12:20


G0745/20
NOTAMN
Q) EPWW/QWTLW/IV/M  /AW/000/030/5052N02038E005
A) EPKA B) 2008151000 C) 2008151020
E) NAVIGATION WARNING.
FLIGHT OF 3 SW-4 FORMATION AT 300M AGL HEIGHT:
5NM RADIUS CENTERED ON 505206N 0203750E - KIELCE.
F) GND G) 3000FT AMSL


E3107/20
NOTAMN
Q) EPWW/QWTLW/IV/M  /AW/000/030/5147N01927E005
A) EPLL B) 2008151000 C) 2008151020
E) NAVIGATION WARNING.
FLIGHT OF 3 MI-8/MI-17 FORMATION AT 300M AGL HEIGHT:
5NM RADIUS CENTERED ON 514636NN 0192717E - LODZ.
F) GND G) 3000FT AMSL


A2913/20
A) EPGD
TEMP RESERVED AREA TR 402 - GDANSK - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF THREE MIG-29).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
1. 542656N 0183240E
2. 542446N 0183211E
3. 542313N 0183826E
4. 541932N 0185831E
5. 542300N 0190000E
6. 542509N 0184750E
1. 542656N 0183240E
TEMPORARY SEGREGATED AREA TS16 AND MCTR EPOK INCLUDED IN ACTIVITY.
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 1800FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 1800FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


G0719/20
A) EPBK
TEMP RESERVED AREA TR 407 - BIALYSTOK - ACT FOR MIL FLIGHTS
(GROUP
FLIGHT OF THREE MIG29).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
1.532038N 0231349E
2.531444N 0233100E
3.525354N 0230655E
4.530107N 0224924E
1.532038N 0231349E
VERTICAL LIMITS:
UPPER: FL095
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: FL095
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


E3059/20
A) EPSC
TEMP RESERVED AREA TR 401 - SZCZECIN - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF THREE SU22).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
1. 534247N 0143732E
2. 534129N 0143333E
3. 534103N 0142059E
4. 533043N 0142339E
5. 531100N 0143700E
6. 531317N 0145408E
7. 531532N 0151118E
8. 532414N 0145815E
9. 532501N 0145650E
10.533129N 0144813E
11.533756N 0143933E
12.534109N 0143656E
1. 534247N 0143732E
TEMPORARY SEGREGATED AREA TS10A INCLUDED IN ACTIVITY.
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 5000FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 5000FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


A2948/20
 A) EPKK
TEMP RESERVED AREA TR 408 - KRAKOW - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF THREE C-295/M-28).
AIRSPACE C CLASS. RADIO COMMUNICATION IS PROVIDED ON FREQ EPKK TWR.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
1.500051N 0194853E
2.500236N 0194803E
3.500449N 0200051E
4.500259N 0200127E
1.500051N 0194853E
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 2300FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 2300FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


E3104/20
A) EPSY
TEMP RESERVED AREA TR 400 - OLSZTYN - ACT FOR MIL FLIGHTS (GROUP
FLIGHT OF THREE MI-24).
AIRSPACE NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS:
6NM RADIUS CENTERED ON 534622N 0203003E
VERTICAL LIMITS:
UPPER: 3000FT AMSL
LOWER: GND
FLW FLIGHTS ARE PERMITTED IN AREA:
- ACFT PARTICIPATING IN MIL GROUP FLT
- RESCUE
- GARDA.
LOWER: GND
UPPER: 3000FT AMSL
FROM: 15 AUG 2020  09:55   TO: 15 AUG 2020  10:15


H2471/20
NOTAMN
Q) EPWW/QWTLW/IV/M  /AW/000/030/5107N01703E005
A) EPWR B) 2008151000 C) 2008151020
E) NAVIGATION WARNING.
FLIGHT OF 3 W-3W/WA FORMATION AT 300M AGL HEIGHT:
5NM RADIUS CENTERED ON 510630N 0170236E - WROCLAW.
F) GND G) 3000FT AMSL


E3109/20
NOTAMN
Q) EPWW/QWTLW/IV/M  /AW/000/030/5115N02233E005
A) EPLB B) 2008151000 C) 2008151020
E) NAVIGATION WARNING.
FLIGHT OF 3 MI-28 FORMATION AT 300M AGL HEIGHT:
5NM RADIUS CENTERED ON 511510N 0223313E - LUBLIN.
F) GND G) 3000FT AMSL


A2950/20
NOTAMN
Q) EPWW/QWTLW/IV/M  /AW/000/030/5225N01656E005
A) EPPO B) 2008151000 C) 2008151020
E) NAVIGATION WARNING.
FLIGHT OF 3 F-16 FORMATION AT 300M AGL HEIGHT:
5NM RADIUS CENTERED ON 522443N 0165540E - POZNAN.
F) GND G) 3000FT AMSL


E3111/20
NOTAMN
Q) EPWW/QWTLW/IV/M  /AW/000/030/5002N02200E005
A) EPRZ B) 2008151000 C) 2008151020
E) NAVIGATION WARNING.
FLIGHT OF 3 PZL-130 FORMATION AT 300M AGL HEIGHT:
5NM RADIUS CENTERED ON 500217N 0220024E - RZESZOW.
F) GND G) 3000FT AMSL


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus