Minister Andrzej Adamczyk otworzył międzynarodową konferencję nt. dronów

Międzynarodowa konferencja nt. dronów

- Drony to dynamicznie rozwijający się rynek, proponujący innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach życia. Począwszy od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem narodowym na potrzeby wojska, reagowania kryzysowego, np. przy pożarach czy powodziach, przez rozwiązania komercyjne, np. związane z dokonywaniem pomiarów, sporządzaniem dokumentacji, czy też wykorzystaniem rekreacyjnym  – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, otwierając 23 listopada 2016 r. Konferencję Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

W dwudniowej  konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), uczestniczyła europejska komisarz ds. mobilności i transportu Violeta Bulc, a także m.in. wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit, Dyrektor Wykonawczy EASA Patrick Ky oraz prezes ULC Piotr Samson.


Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że spotkanie jest okazją do dokonania przeglądu wniosków z konferencji w Rydze, która odbyła się w marcu 2015 r.. Konferencja daje także możliwość przeprowadzenia analizy obecnej sytuacji na rynku bezzałogowych statków powietrznych oraz oceny czy, w jaki sposób i kiedy możliwe byłoby  utworzenie jednolitego rynku usług dronowych w całej UE.


- Liczymy, że efektem naszej konferencji będzie zidentyfikowanie potrzeb konkretnych działań. Naszym celem jest urzeczywistnienie  idei zrównoważonego rozwoju rynku dronów, z zapewnieniem nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego, z poszanowaniem wymogu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony, prywatności obywateli oraz ochrony środowiska – zaznaczył minister.

Oczekiwania te zostaną na koniec konferencji, 24 listopada 2016 r., spisane w formie Deklaracji Warszawskiej.

Podejmujemy szereg działań o charakterze strategicznym oraz legislacyjnym, aby sprostać oczekiwaniom, które są w nas pokładane. Kwestia innowacyjności jest dla nas kluczowa, dlatego drony zostały ujęte w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która określa nowy model rozwoju kraju – poinformował minister.


- Oczekuję, że finalnym efektem naszego spotkania będzie nadanie nowego impulsu zrównoważonemu rozwojowi wspólnego rynku dronów w Unii Europejskiej – zwrócił się minister Adamczyk do uczestników konferencji.

Ocenia się, że światowy rynek technologii bezzałogowych statków powietrznych w 2020 roku może być wart ponad 127 miliardów dolarów. Stanowi to zatem wielką szansę rozwojową dla gospodarki polskiej, ale także wyzwanie związane z zapewnieniem właściwych warunków i ram do bezpiecznego współużytkowania przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce oraz tradycyjne statki powietrzne.


Polska jest postrzegana na arenie międzynarodowej jako lider w tej dziedzinie. Już teraz ocenia się, że nasz rynek produkcji dronów wart jest ponad 160 mln zł  oraz cechuje się ogromnym potencjałem wzrostu. Szereg regulacji prawnych w zakresie użytkowania dronów, które polski rząd przyjął w ostatnim czasie, wpływa na to, że jesteśmy postrzegani jako kraj sprzyjający rozwojowi tego rynku.


Konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” towarzyszy wystawa, na której producenci prezentują swój dorobek w obszarze dronów.

Polecamy transmisję - nagranie konferencji:
Przypis redakcji:
Portal Dlapilota.pl wystawiał się podczas konferencji z aplikacją DroneRadar.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus