Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe

Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe (fot. Łukasz Jóźwiak, Ryszard Henke)

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2017 w dniach 26-28.05.2017 r. na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu zostaną przeprowadzone Zawody mikrolotów klasycznych, edycja Mikrolotowego Pucharu Polski. Organizatorem zawodów jest Aeroklub Kujawski w Inowrocławiu, przy współudziale Komisji Mikrolotowej.

Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zawody są kwalifikacją (rankingiem) pilotów do Mikrolotowego Pucharu Polski 2017 oraz są cyklem przygotowań do imprez międzynarodowych.

Zawody będą rozgrywane według aktualnego Regulaminu Zawodów Mikrolotowego Pucharu Polski oraz Katalogu Konkurencji.

Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny oraz ważnej licencji sportowej w sporcie samolotowym. Każdy pilot-dowódca musi posiadać ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji, a także ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.

W skład kierownictwa zawodów wchodzą: Jarosław Rogowski – jako Kierownik zawodów, którego obowiązkiem będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi i preliminarzem; Hanna Brembor – jako Główny Sędzia zawodów, której obowiązkiem będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i  publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów. Na przewodniczącego Jury zawodów został wyznaczony Janusz Zdulski. Komisja Mikrolotowa AP  wyznaczyła  Stanisława  Szperę – jako Route Plannera, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.

Udział w zawodach należy zgłosić do Kierownika Zawodów Jarosława Rogowskiego oraz na adrs mailowy aeroklub@aeroklub-kujawski.pl do 19.05.2017 r.

Karta rejestracyjna

Regulamin zawodów, pismo organizacyjne oraz harmonogram są dostępne na stronie www.mikroloty.com

Źródło: mikroloty.com
comments powered by Disqus