Nowe przepisy dla organizacji szkolenia lotniczego – PART DTO

Kokpit małego samolotu

Od 2 września 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 2018/1119 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011,1. Zmiana polega na dopuszczeniu do procesu szkolenia lotniczego organizacji innych niż certyfikowane ośrodki ATO. Zatem od początku września szkolenia lotnicze będą mogą teraz legalnie realizować organizacje DTO (Declared Training Organization).

Pomiędzy ATO a DTO będą dwie kluczowe różnice:

Łatwiej rozpocząć działalność ośrodka DTO niż ATO – nie ma wymogu certyfikacji, ale ATO może szkolić do każdej licencji a DTO tylko do określonych licencji i uprawnień – co do zasady niezawodowych.

Dopuszczenie DTO ma ułatwić działanie małych, nieskomplikowanych operatorów. W założeniu takie szkolenie umożliwi zdobycie licencji niekomercyjnych w ośrodkach, które nie będą miały obowiązku posiadania certyfikatu ATO.

Sam tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj: (LINK)


Brak certyfikatu

Pierwszą różnicą w stosunku do organizacji ATO będzie brak certyfikatu. Znaczące ułatwienie, ponieważ odpada konieczność przeprowadzania czasem bardzo długiego i żmudnego procesu przed Prezesem ULC, zatwierdzania instrukcji operacyjnej i podlegania bieżącemu nadzorowi. Zamiast certyfikatu wydawanego na wniosek ośrodka, do rozpoczęcia działalności będzie składana deklaracja o prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami i zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Coś na kształt działalności SPO, czyli oświadczenie operatora o zamiarze rozpoczęcia działalności i sprawdzenie przez ULC wymogów formalnych i w minimalnym zakresie weryfikacja merytoryczna.

W deklaracji powinny zostać wpisywane podstawowe dane organizacji, osoby nią kierujące oraz statki powietrzne, używane do szkolenia. Operator musi przedstawić organowi program szkolenia do zatwierdzenia (zgodnie z DTO.GEN.230), chyba że już ma zatwierdzone programy szkoleń jako organizacja ATO. Organizacja DTO może prowadzić szkolenia teoretyczne na odległość, a szkolenia praktyczne tylko na lotniskach lub „innych miejscach operacji lotniczych, posiadających odpowiednie zaplecze”. Jakie to miejsca? Nieprecyzyjnie opisane, ale biorąc pod uwagę nasze przepisy krajowe, szkolenia mogą być przeprowadzane poza lotniskami też na lądowiskach opublikowanych w AIP.


Jakie szkolenia?

Nowe przepisy zakładają możliwość prowadzenia szkoleń, które pozwolą na zdobycie uprawnień lotniczych do latania niekomercyjnego – licencji samolotowych i śmigłowcowych LAPL, PPL, a także LAPL(S), SPL, LAPL(B) oraz BPL.

W ramach DTO będą prowadzone szkolenia teoretyczne i praktyczne dla wszystkich wymienionych rodzajów statków powietrznych, ale m.in. też szkolenia SEP (land), SEP (sea), TMG, dodatkowe uprawnienia na loty w nocy, w terenach górzystych, akrobacyjne. Organizacja DTO może prowadzić szkolenia na uprawnienia do holowania banerów i szybowców. Ponadto w takiej organizacji uprawnienia będą mogli zdobywać instruktorzy szybowcowi i balonowi.


Organizacja DTO

Przepisy określają podstawowe wymagania dla organizacji DTO. Z analizy tych przepisów wynika, że instruktorzy prowadzący szkolenia w dalszym ciągu będą musieli spełniać wymagania PART.FCL., a w ramach organizacji będzie konieczność wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej działania (Kierownik Odpowiedzialny) i szkolenia (HT). Co ważne, może to być jedna osoba.

Jeżeli organizacja nie będzie mogła spełnić przepisów określonych w rozporządzeniu albo AMC/GM, to jak zwykle istnieje możliwość wprowadzenia alternatywnych metod spełniania wymagań. Zmianie ulegną warunki przechowywania dokumentacji – zasadą będzie 3 letni okres przechowywania dokumentów ze szkoleń.

I najważniejsze – organizacja DTO będzie w dalszym ciągu nadzorowana przez Prezesa ULC. Po zgłoszeniu deklaracji wykonywania działalności szkoleniowej, Prezes ULC obejmuje swoim nadzorem organizację DTO. Jednym z elementów nadzoru jest powszechnie lubiana kontrola

Źródło: Mikołaj Doskocz
comments powered by Disqus