Szkolenie lotnicze studentów cywilnych i wojskowych w LAW

Szkolenie lotnicze - widok z kabiny śmigłowca R44 Raven II (fot. LAW)

Lotnicza Akademia Wojskowa to jedyna polska uczelnia kształcąca personel latający na potrzeby SZ RP, a także lotnictwa cywilnego. Maturzyści mają szansę spełnić marzenia o lataniu oraz studiować na kierunkach związanych z lotnictwem. Rekrutacja na studia wojskowe została już zakończona, a kandydaci zmierzą się w następnym etapie m.in. z egzaminami ze sprawności fizycznej.  Natomiast w czerwcu rusza rekrutacja na studia cywilne. Szczegóły, wymagania oraz terminy można znaleźć na www.law.mil.pl w zakładce kandydat/studia cywilne.

Etapy szkolenia i perspektywy kariery pilota

Zakres szkolenia różni się w zależności od specjalności studiów, ale dla wszystkich z nich cel jest ten sam – uzyskanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia oraz nalotu.

Jednym z najważniejszych elementów szkolenia pilotów wojskowych jest praktyka, realizowana na lotnisku w Dęblinie oraz lądowisku w Nowym Mieście nad Pilicą. Jednak, zanim nastąpi najbardziej wyczekiwany przez studentów etap szkolenia praktycznego, każdy z nich musi wziąć udział w szkoleniu teoretycznym do licencji turystycznej. Dopiero po zaliczeniu szkolenia naziemnego, podchorążowie podczas II semestru uczestniczą w lotach szkoleniowych, dających warunki do ubiegania się o licencję turystyczną (w zależności od specjalności studiów – śmigłowcową lub samolotową). Kolejne elementy szkolenia to doskonalenie technik pilotażu, a następnie loty nawigacyjne, które mają na celu nie tylko nauczyć podchorążego podstaw nawigowania z widocznością, ale również procedur związanych z zasadami poruszania się po polu ruchu naziemnego, w kręgu nadlotniskowym oraz zasad „wejścia” i „wyjścia” z rejonu lotniska. Poza techniką pilotowania, nawigowania czy też nauką procedur lotów VFR (Visual Flight Rules), istotnym celem szkolenia jest także posługiwanie się listami kontrolnymi od momentu rozpoczęcia przygotowania do lotu, poprzez jego wykonanie, a kończąc na omówieniu całego zadania.

  

Na drugim roku studiów podchorążowie wykonują samodzielne loty nawigacyjne. Z kolei na trzecim uczestniczą w zajęciach teoretycznych do poziomu licencji ATPL(A) (Airline Transport Pilot Licence – Aeroplane).

Natomiast w ramach III roku studiów, w zależności od specjalności, podchorążowie realizują szkolenie zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów, a także loty na samolotach wielosilnikowych, śmigłowcach oraz z wykorzystaniem systemów BSP.

Perspektywy kariery studentów wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej są ogromne. W zależności od specjalności studiów są kierowani do różnych jednostek lotniczych, podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, gdzie już, jako nowo promowani oficerowie, latają m.in. na samolotach F-16, C-295, czy śmigłowcach Mi-24.

Szkolenie lotnicze studentów cywilnych jest bardzo podobne do procesu nauczania podchorążych studiujących na specjalności pilota samolotu transportowego. W trakcie trwania studiów uzyskują ponad 200 godzin nalotu, uprawnienia Instrument Rating na samolotach wielosilnikowych, a także legitymują się zdanymi egzaminami teoretycznymi do licencji liniowej ATPL (A) lub w przypadku pilotów śmigłowców CPL(H) (Commercial Pilot Licence – Heli). To wszystko otwiera absolwentom drogę do kariery lotniczej u przewoźników lotniczych, m.in. PLL LOT S.A., z którymi Uczelnia współpracuje – podkreśla Dowódca Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego w LAW płk pil. Grzegorz Weltrowski.

Typowy dzień szkoleniowy

Dzień szkoleniowy rozpoczynamy od mass briefingu, który prowadzony jest – uwaga – przez samych podchorążych lub studentów cywilnych, ale pod nadzorem instruktorów. Student zapoznaje pozostałych uczestników szkolenia z warunkami meteorologicznymi oraz z sytuacją nawigacyjno–ruchową w rejonie planowanych lotów. Następnie sprawdzeniu podlega wiedza studenta z zakresu zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych mogących wystąpić podczas lotu. Dzięki temu studenci poszerzają swoją wiedzę specjalistyczną, a przy tym mają doskonałą okazję doskonalenia umiejętności indywidualnych wystąpień, które są nieodłącznym elementem dnia każdego pilota – mówi dowódca-grupy, ppłk pil. Tomasz Słomczyński. – Po lotach spotykamy się ponownie i przystępujemy do debriefingu, w ramach którego każdy z instruktorów omawia wykonane loty oraz ewentualne błędy popełnione przez szkolonych. Taka forma wspólnego omawiania lotów to doskonała metoda uczenia się na błędach innych, mająca na celu ich eliminację u innych uczestników – dodaje ppłk pil. Tomasz Słomczyński.

Flota powietrzna

Flota Lotniczej Akademii Wojskowej jest cały czas rozbudowywana i unowocześniana. Obecnie posiadamy blisko 40 statków powietrznych. W kolejnych latach planowany jest zakup kolejnych, m.in. śmigłowców jednosilnikowych o napędzie tłokowym – podkreśla płk. pil. Grzegorz Weltrowski.

Aktualnie w skład floty powietrznej Lotniczej Akademii Wojskowej wchodzi 38 statków powietrznych:

•  3 samoloty Diamond DA42 NG,
•  6 samolotów Diamond DA40 NG,
•  14 samolotów Diamond DA20 C1,
•  2 samoloty Zlin 143LSi,
•  1 samolot Zlin 242L,
•  1 samolot Zlin 526 F,
•  1 samolot AN 2,
•  7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
•  3 śmigłowce Robinson R44 II.

Tekst: Emilia Cuch
Zdjęcia: Marta Serafin, Marian Jędrych, Michał Wajnchold 

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus