Rekrutacja na studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej – ostatnie dni zgłoszeń

Zajęcia w symulatorze lotu (fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)

Marzysz żeby zostać studentem wojskowym Lotniczej Akademii Wojskowej? To do dzieła! Trwa jeszcze nabór kandydatów na studia wojskowe I i II stopnia. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosków na studia wojskowe. Termin przyjmowania wniosków – do dnia 30 czerwca 2020 r.

W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa przyjmuje na następujące kierunki i specjalności:

1. Lotnictwo i kosmonautyka – jednolite studia magisterskie (10 semestrów) w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca), bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP).

2. Nawigacja – studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania), zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego). Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: zarządzanie ruchem lotniczym.

3. Logistyka – studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalności: logistyka wojskowa - ogólnologistyczna.

Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia (zdobyte głównie w służbach mundurowych), bardzo dobre warunki studiowania, w tym własne zaplecze szkoleniowe w postaci Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego dysponującego najnowocześniejszymi symulatorami, własnymi samolotami i śmigłowcami szkoleniowymi, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe oraz Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego dysponującego symulatorami kontroli ruchu lotniczego, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe.

Lotnicza Akademia Wojskowa podała limity przyjęć na poszczególne specjalności w roku akademickim 2020/2021:
– Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego – 20 miejsc
– Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego – 20 miejsc
– Pilot śmigłowca - 20 miejsc
– Pilot – operator bezzałogowych statków powietrznych – 18 miejsc
– Nawigator naprowadzania – 8 miejsc
– Ruch lotniczy – 10 miejsc
– Ogólnologistyczna – 20 miejsc

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2020 r. w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK) zgodnie z informacją zawartą w systemie.

Więcej informacji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus