Nowy Prorektor ds. wojskowych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski (fot. 56blot.wp.mil.pl)

Płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski 1 kwietnia br. objął  stanowisko Prorektora ds. wojskowych w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Dotychczas pełnił służbę jako Zastępca Dowódcy w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych oraz Politechnikę Warszawską. Stopień naukowy doktora inżyniera uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Swoje ogromne doświadczenie zdobywał przez wiele lat na różnego rodzaju stanowiskach służbowych m.in.  jako Dowódca Klucza w Eskadrze Lotnictwa Transportowego, czy pełniąc funkcję szefa szkolenia Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Pułkownik Wróblewski ma ogromne, wieloletnie doświadczenie instruktorskie, które zdobył służąc m.in. w Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Białej Podlaskiej, czy w Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Ukończył również liczne szkolenia  zarówno w kraju, jak i za granicą, jednym z najważniejszych był  kurs Personnel Recovery Controller & Planner Course w Niemczech.

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk życzył nowemu Prorektorowi ds. wojskowych satysfakcji z nowo objętego stanowiska oraz ogromu wytrwałości!

Nowe stanowisko służbowe zawsze jest wyzwaniem!  A zwłaszcza teraz, gdy wszystkie działania skupione są na walce z wrogiem, którego nie widać, a zbiera ogromne żniwo! Panie Pułkowniku jestem przekonany, że wprowadzi Pan nową jakość w Szkole Orląt!

Nowy Prorektor podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono na tak ważnym stanowisku.

Proces szkolenia podchorążych jest możliwy tylko przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny wojskowej. W czasie pandemii ta właśnie dyscyplina będzie gwarantem bezpieczeństwa naszych podchorążych. Jako nowy Prorektor ds. wojskowych dołożę wszelkich starań, aby kształcenie studentów wojskowych LAW było kontynuowane nawet w tak trudnych czasach.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus