Lotnicza Akademia Wojskowa gościła przedstawicieli Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Lotnicza Akademia Wojskowa gościła przedstawicieli Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (fot. LAW)

W piątek, 18 października br. Lotniczą Akademię Wojskową odwiedzili przedstawiciele Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, której przewodniczył Zastępca Szefa Sztabu Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej gen. dyw. Dong Li. Celem wizyty było zapoznanie delegacji z procesem kształcenie podchorążych LAW, bazą szkoleniową, infrastrukturą, perspektywami rozwoju oraz zapleczem edukacyjnym.

Po oficjalnym powitaniu gościom przybliżono prawie stuletnią historię Uczelni. Następnie na Wydziale Lotnictwa odbyły się prezentacje dotyczące sposobu funkcjonowania „Szkoły Orląt” oraz poszczególnych specjalistycznych ośrodków szkolenia.

Oficjalną część wydarzenia rozpoczął Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, który podziękował gościom za przybycie. Nasza Akademia jest jedną z najstarszych instytucji kształcących pilotów wojskowych na świecie, a zdecydowanie w Europie. Dziś będziecie Państwo mogli zobaczyć jak wygląda proces szkolenia polskich lotników w murach Szkoły Orląt!

Następnie Prorektor ds. wojskowych płk pil. dr inż. Krzysztof Cur przedstawił historię szkoły, opowiedział o strukturze, celach i procesie kształcenia oraz planach rozwoju Uczelni. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały również specjalistyczne ośrodki szkolenia oraz Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Akademii. Delegacja w asyście Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura oraz najważniejszych władz Lotniczej Akademii Wojskowej odwiedziła m.in. Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego. Goście mogli zaobserwować ćwiczenia na Lotniczo-Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych, które zwiększają odporność zmysłu równowagi na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie. Zaprezentowano również proces szkolenia na symulatorach najnowszej generacji, które pozwalają nie tylko na realizację części zajęć praktycznych na urządzeniu treningowym, ale również dają unikatową możliwość przećwiczenia sytuacji awaryjnych, czego nie da się bezpiecznie przeprowadzić w czasie rzeczywistego lotu. Delegacja odwiedziła także Ośrodek Szkolenia personelu Służb Ruchu Lotniczego oraz hangar Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, w którym obejrzeli najnowsze statki powietrzne. Wizyta zakończyła się wpisem do księgi pamiątkowej.

 

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus